Közéleti vitáink nyomorúsága

A magyar közéleti vitáknak van néhány alapvető gondolkodásbeli hiányossága, amelyet ha nem hagyunk magunk mögött, akkor ezek a viták folyamatosan körbe-körbe fognak járni. Ezek közül ötöt emelünk most ki:

 

 

1. Sztochasztikus helyett determinisztikus összefüggések feltételezése

 

A determinisztikus kapcsolat jelenti, hogy a beszélő két jelenség között teljes megfelelést feltételez. Lásd például Eörsi Mátyás hírhedt ATV-s interjúja: “Minden bűnözői jegyzőkönyben ott áll, hogy az illető cigány”. Ezzel szemben a stochasztikus viszony feltételezése nem tagadja, hogy a viszony fennáll, azonban azt nem tartja determinisztikusnak, azaz teljesen meghatározónak, hanem bizonyos valószínűségűnek, bizonyos eloszlás szerint megtörténőnek véli. Amikor tehát a determinisztikusan cigányellenes álláspont szerint minden cigány lop, akkor nem azt veti ellen, hogy mivel nyilván ez nem teljes megfelelés, ezért a probléma nem létezik, hanem tudja, hogy a cigányok (valójában az underclassba tartozók) valószínűleg nagyobb arányban bűnelkövetők, hiszen rászorulnak. Azaz ha determinisztikus megállapításra determinisztikusan tagadó a válasz, akkor a determinisztikusan cigányellenes álláspont mindig azzal fog visszavágni, hogy a determinisztikusan liberális álláspont eltagadja a probléma létezését. A két fél soha nem fogja megérteni egymást. Ha viszont kiegyeznek egy sztochasztikus viszonyban, azaz hogy a cigányok bizonyos arányban lopnak, akkor rögtön felmerül a logikus folytatás: mi a helyzet azokkal, akik nem lopnak? A cigányellenes vitapartnernek be kell látnia, hogy valami oka lehet annak, hogy az egyik cigány (valójában szegény) lop, a másik nem. A liberális vitapartnernek pedig be kell látnia, hogy a társadalom cigányellenes része által valóságosan érzékelt problémáról van szó, amelyet a cigányság (valójában az underclass) mobilitási lehetőségeinek ellehetetlenedésre okoz.

A roma példa természetesen csak egyetlen a sok közül, a magyar közéleti viták telis-tele vannak monokauzális (a jelenségeket egyetlen okra visszavezető) magyarázatokkal, melyeket ráadásul determinisztikusnak láttatnak. Meg kell tanulnunk kezelni az élet ennél nagyobb komplexitását.

 

 

2. Osztálynarratíva helyett ethnicizálás

 

Mivel a rendszerváltás utáni álbaloldal nem vállalta fel az osztálynarratívát, ezért Magyarországon nagyon elterjedt az ethnicizált közbeszéd. Az elitet a zsidókkal, az underclasst a cigányokkal azonosítják sokan. (Külpolitikában: az egykulcsos adót nem Ivan Miklos gazdasági miniszter, hanem ‘a szlovákok’ vezették be.) Ebből adódóan tele van például az ország roma származású polgárokkal, akiket már senki nem tart romának, mert sikeres középosztálybeliek lettek. A cigány szinte definíciószerűen az underclass. Az is cigány, aki ethnikailag nem az, de a falu szélén szélsőséges szegénységben él a cigányok között. Innentől fogva a “roma kérdés” megoldhatatlan, mert a roma mindig is a sikertelen roma marad. (Mindebből amúgy logikusan következik, hogy nem romapolitikát, hanem származástól függetlenül mindenki számára elérhető mobilitást kell biztosítani.)

 

 

3. A “szocializáció” fogalmának hiánya

 

Hiába volt számtalan szociológus és pszichológus az álbaloldalon, annak narratívája még sem vállalta fel soha a viselkedés társadalmilag tanult voltának hangsúlyozását, azaz a szocializációt. Ezért lehetséges, hogy egy 2014-es felmérés szerint egyetlen kivételével az összes politikai párt táborában többségben vannak azok, akik egyetértenek azzal, hogy a “romáknak vérében van a bűnözés“. Ez súlyosan rasszista hozzáállás (emellett determinisztikus is). Miért nincs legalább a baloldali pártok táborában többségben a szocializációs magyarázat? Azaz hogy egyes romák lopnak, de ők is azért, mert underclass helyzetük, a lehetőségek hiánya erre szocializálta őket? Azért, mert ha az álbaloldal ezt a magyarázatot propagálta volna, nem is lett volna álbaloldal. Hiszen akkor lehetőséget kellett volna teremtenie, és akkor nem jutottunk volna el oda, hogy 2009-re az iskolai eredmények 72%-át az határozta volna meg, hogy hol jár valaki iskolába. Akkor 2009-ben nem alulról felfelé osztott volna vissza a magyar ‘jóléti állam’, akkor megteremtődtek volna és nem bezárultak volna a társadalom alsó két tizedébe zárult roma közösség és a nem roma szegények mobilitási lehetőségei. Ehhez neoliberális gazdaságpolitika helyett jóléti állam kellett volna.

 

 

4. Kulturális fatalizmus, kulturális defetizmus

 

Jellemző elemzési végpont mindegyik politikai táborban, hogy a ‘magyarok már csak ilyenek’. A határontúliakkal kapcsolatos népszavazás bukása után a jobboldaliak könyvelték el a szavazókat Kádár birka népének, mostanában pedig az ellentétes oldal jut arra a következtetésre, hogy Orbán Viktor kormánya azért leválthatatlan, mert a magyarok nem elég nyugatosak, demokraták, stb. Az elitek ilyetén kritikája a társadalom nagyobbik részével kapcsolatban nem magyar jelenség. Ez a fajta kulturális kisebbrendűségi önbemutatás minden fejletlen országra jellemző: a teljes kelet-európai térségre a nyugattal szemben, az afrikaiakra a volt gyarmattartókkal szemben, a latin-amerikaiakra a gazdag gringókkal szemben. “Mi nem vagyunk elég jók.” (Valójában a társadalmam többi része nem elég jó, hiszen én nem olyan vagyok, én jobb vagyok.) Ez a kulturizáló “magyarázat” valójában nem magyarázat, hiszen rendkívül szelektív. Társadalmi elemzésének végkövetkeztetése az, ahol valójában szakpolitikai ajánlásainak kéne következnie. Hogyan lehet az általa kívánatosnak tartott irányba terelni a társadalmat?  Ha a miniszterelnök az általa kormányzott népet “félázsiainak” érzékeli, mit tesz annak érdekében, hogy ez javuljon? Ha az álbaloldal szerint problémás a demokratikus meggyőződés, a függetlenség, stb., milyen szocializációs intézményeket vezettek be  a középosztály erősítésére, a korrupció visszaszorítására a választók tudásszintjének és anyagi függetlenségének erősítésére, stb? A társadalmi értékrendszer ugyanis nem állandó, hanem intézmények által formáltan folyamatosan változó. (Hogy ezt egy konzervatív miniszterelnök nem így gondolja, az kevésbé meglepő, mint álbaloldali ellenzéke esetében.) Ráadásul az intézmények hiánya ugyanúgy alakítja a kultúrát, mint megléte.

Ha a Pride felvonulói elvárják, hogy a társadalom többsége álljon át más értékrendszerre, akkor miért is lenne a mobilitást és középosztályt garantáló skandináv típusú jóléti állam olyannyira kultúra idegen a magyarok számára, hogy az pedig megvalósíthatlan? Miért logikus az, hogy az álbaloldal számára szimpatikus liberális középosztálybeli értékek megtanulását lehetségesnek tartják, de a nyomorban élő négy millió polgártársunk felemeléséhez szükséges jóléti állam kultúraidegen? Miért gondoljuk, hogy lehetetlen olyan intézmények bevezetése, amely visszaállítaná az adózók bizalmát a közpénzek értelmes, társadalmilag hasznos elosztásában?

 

 

 5. “Dehát a másik oldal még rosszabb!” (Hamis kontextualizálás)

 

Unalomig ismerős lehet az olvasónak a jelenség, amikor vitapartnerünk azzal öli meg az értelmes kritika lehetőségét a saját oldalát illetően, hogy a másik oldal még rosszabb dolgokat csinál. “Dehát az Orbán! Dehát a Gyurcsány!” Az ilyen hozzáállás lehetetlenné teszi a fejlődést. Az ember nem vesz meg az autópiacon egy autóroncsot csak azért, mert a mellette levő autónak már kerekei és motorja sincs.

 

259 hozzászólás a(z) “Közéleti vitáink nyomorúsága” bejegyzéshez

 1. baki

  Talán inkább Júdea és Szamária

 2. baki

  .. ?

 3. baki

  az emberek mindenhol emberek, egy sorozatgyilkos is jó fej lehet a családjával, a kutyájával, a szomszédaival vagy az ismerőseivel, mint ahogy jópár példa van rá, nem sokat mond egy emberről, hogy mennyire simulékony vagy “jó fej” aktuálisan, nem sokat mond a sztoriról, hogy élnek a Gázai Övezetben “kedves”, “nagylelkű” és “nyílt” emberek….miért, hol nem élnek? A gázai tamarrod mozgalomról is szívesen hallanék, vagy a gázai keresztényekről és …zsidókról?

 4. Kendeffy Gábor

  Szinte mindenben egyetértek, viszont úgy tűnik, az itt sűrűn használt
  “álbaloldal” kifjezés hasonló kritikával illethető, mint amilyennel a T.
  Szerző a politikai elitek megfogalmazásmódjait illeti: jelentése éppoly körülhatárolatlan és érzelmi töltettel rendelkezik, mint a “cigánybűnözés”, így valóságos automata fegyverként működik, hiszen a legkülönbözőbb asszociációkat keltheti az olvasóban. Továbbá azt az érzetet kelti, hogy használója – és a megcélzott olvasó/hallgató – a “baloldal”-hoz pozitív jelentést kapcsol, de hogy mit is fed ez a kifejezés az adott szövegösszefüggésben, az nincs meghatározva.

 5. - duplagondol -

  “miért is lenne a mobilitást és középosztályt garantáló skandináv típusú jóléti állam olyannyira kultúra idegen a magyarok számára, hogy az pedig megvalósíthatlan?”

  Tán’ mert már ott sincs meg eredeti valójában? Kihagyta a felsorolásból talán az egyik legfontosabbat, az államközpontú szemléletet, a szavazunk – ígérünk- megoldunk – be nem tartunk – meg nem oldunk- ‘egyformák ezek mind’ – szavazunk örök körforgását. Magyarországon jó kétszáz évvel később jött létre központosított állam, mint Nyugat-Európa országaiban, nem volt soha nemzeti abszolutizmus, voltak ellenben túlélő feudális hagyományok, az államigazgatás működésében erős volt a germán hatás és ezek még sehol sincsenek a negyven év kommunizmushoz képest. Ha ez nem jelent kultúraidegenséget, akkor nem tudom mi.

  A jövő útja az állam, a pártrendszer leépítésén át vezet, másként végünk van. Jól finanszírozott oktatás, egészségügy nélkül szintén.

 6. Zoltán Pogátsa

  Ok, mar sokszor felmerult, h mi a bal. Lesz errol egy bejegyzes. Alapvetoen Rawls: okyan tarsadalom, amely eselyt teremt mindenkinek attol fuggetlenul, hogy hova szuletett.

 7. Zoltán Pogátsa

  De 🙂 meg van skandinaviaban :)))

 8. Macskafogó

  Pogi, te is átvetted Schiffertől az álbaloldalizást? Hadd gratuláljak. És hol vannak az áljobboldaliak, az álliberálisok, az álzöldek? Nem álságos ez egy picit?

 9. - duplagondol -

  Nem azt írtam, hogy nincs meg, de nem is ez a lényeg.

 10. szorokin

  @Pogátsa Zoltán: “stochasztikus” – tanultam ilyesféléket, de én ezt CSAK ÍGY hallottam: sZtochasztikus, ill. stochaStic.

  szóval…

 11. Zoltán Pogátsa

  Kösz. Igazad van. Így helyes magyarul. Javítom.

 12. Zoltán Pogátsa

  Ha kimutatod, hogy hol vannak, akkor megtaláljuk őket.

 13. Zoltán Pogátsa

  Nem eredeti valójában van meg, hanem továbbfejlesztett, még jobb formájában.

 14. Gabriella Veres

  csak azért valóban nem, de megvesz, sőt akár guberál is egy roncsot, bizony, csak az az élet, és nem az elmélet, megveszi, ha arra a roncsra égető szüksége van, bármelyiket, amelyikben pont az van benne, ami a “sajátját múködőképessé”, csak tudja, hogy mit vett és miért, és ehhez mérten figyeli és felügyeli, az az izé teszi legalább addig, amíg …. , csakhogy ez az élet, és az elméleti embereket ez nagyon nem érdekli, amíg mindenki a saját tiszta elméletéhez ragaszkodik addig ez van.

 15. Johnny Thunder

  “Mivel a rendszerváltás utáni álbaloldal nem vállalta fel az osztálynarratívát, ezért Magyarországon nagyon elterjedt az ethnicizált közbeszéd. ” Ez így elég pongyola megfogalmazás, mert a rendszerváltás után konkrétan jobboldali kormány csapott bele a lecsóba, majd eszkalálta a “mi a magyar?” Szittyakürt, Magyar Fórum, szalon zsidózás, Csurka MIÉP megjelenésével az “ethnicizálást” (h-val és h nélkül is 😉 Ha fogalomhasználatodban az álbaloldal alatt a teljes politikai palettát érted, értsd úgy, hogy mindenki a parlamentben 1990 óta, akkor nem szóltam semmit, egyetértek. (http://www.tarki.hu/hu/news/2014/kitekint/20140716_idegen.html)
  “Hiába volt számtalan szociológus és pszichológus az álbaloldalon, annak narratívája még sem vállalta fel soha a viselkedés társadalmilag tanult voltának hangsúlyozását, azaz a szocializációt.” Ennek a mondatnak konkrétan semmi értelme. Ebből a mondatból kiindulva akár magyarázható is, hogy miért nem hatnak a tudósok az álbalodalon (sem).
  “Ha az álbaloldal szerint problémás a demokratikus meggyőződés, a függetlenség, stb., milyen szocializációs intézményeket vezettek be a középosztály erősítésére, a korrupció visszaszorítására a választók tudásszintjének és anyagi függetlenségének erősítésére, stb?” Ha az álbaloldal=teljes politikai elit, akkor abban egyetértek, hogy 1990 óta csak ritka pillanatokban tisztult fel a köd politikusaink előtt az oktatás, a minőségi oktatás, a minőségi kiegyensúlyozott oktatás pozitív hatásáról a demokrácia, a jólét és a középosztályosodás előmozdításában. Ebből is látszik (lehet egyszerűsíteni a nevezőben az álbaloldallal), hogy nem volt egyetlen olyan nagy formátumú politikusunk sem eddig, aki egyéni érdekén túl tudott tenni az országért. A parlamenti képviselők közül senki sem bújhat ki annak a skandalumnak a felelőssége alól, hogy 24 évvel a rendszerváltás után 50 ezer ember nem kapja meg a diplomáját a nyelvvizsgát igazoló papír hiánya miatt – v.ö. már nem árulják a bizonyítványokat a piacokon.

 16. alkotmanyjogaszok

  6. Foglalt fogalmak, csoportcímkézés

  A magyar professzionális politikai kommunikációt eluraló szómágia, a politikai nyelv (helyesebben egymással párhuzamosan létező, egymásra le sem fordítható párhuzamos politikai nyelvek) valamilyen szintig szükségképpen meghatározzák a közéleti viták fogalomkészletét. Sokszor megkerülhetetlenek azok a különösen hányatott sorsú fogalmak is, mint amilyen mondjuk a rasszizmus, a demokrácia, a szabadságharc vagy az extraprofit. Önmagában nem lenne baj, hogyha a vitában használjuk ezeket a címkéket, azonban ha nincs türelmünk ezek jelentésén vitatkozni, akkor érdemes differenciálatlan használatukat a vitapartnerrel való előzékenységből elkerülni.

  A – szakmai, szakpolitikai tartalmak megjelenítésére sokszor eleve alkalmatlan – pártpolitikai közlésmód ennél jóval súlyosabb begyűrűzése az, amikor a vitázó nem is a partnerrel, hanem a partner álláspontjának apropóján az egységesnek tételezett ellenoldallal (a neoliberálisokkal, a fidesznyikekkel, a nácikkal, a ballibekkel, az álbaloldaliakkal, stb.) folytatja a vitáját, és a vita erre fogékony partnerrel pillanatokon belül két fedett monológgá válik, amiben mindenki megerősíti a saját álláspontját a heraldikai ellenféllel szemben.

 17. - duplagondol -

  Nem tudom, a ‘továbbfejlesztettségnek’ és a tökéletességnek, mint fogalomnak, hol van a helye a közgazdaságtanban. De mondom, számunkra alighanem nem ez a fontos: már a ’30-as, ’40-es évek népi írói is gyakran emlegették a skandináv példát, mint olyat, amit társítani lehet ‘Kert-Magyarországhoz’ és egyéb ideákhoz, anélkül, hogy közgazdaságilag vagy társadalomtörténetileg alátámasztották volna a mondandójukat. Valahol a Bach-korszak óta az a tapasztalat, hogy a nagy, mindenre kiterjedő állam sokban ront, inkább, mint használ; a rendszerváltás óta eltelt huszonöt év csak erősíti ezt a nézetet.

 18. Hőss Károly

  ha valaki azt allitja hogy egy adott koron belul minden bunelkoveto cigany , azzal nem allitja azt hogy minden cigany bunelkoveto . ez a csusztatas az egesz vitat ertelmetlenne teszi. van egy problema amit meg kell foglamazni , meg kell erteni hogy erdemi tervet tudjon kidolgozni az allam , a tarsadalom .
  senki nem szenved annyit a kisszamu ciganybunozotol mint maga a ciganysag .
  ezek a bunozok eloszor a sajat kornyezetukben lopnak , eroszakoskodnak , uzsoraznak , arulnak drogot – tehat sajat nepuknek artanak , az o jovojuket teszik tonkre mielott bemennenek azokra a teruletekre ahol a rendorseg mar dolgozik, mert nekik a telepen nem jar a biztonsag , igazsagszolgaltatas , az ott elkovetett buncselekmenyek beesnek a szabalysertesi ertekhatar ala – es ez a tobbsegi tarsadalom bune .

 19. GP

  ” Az ember nem vesz meg az autópiacon egy autóroncsot csak azért, mert a mellette levő autónak már kerekei és motorja sincs.” Sajnos dehogynem! Az ember nem a saját véleményével választ, ahogy nem a saját véleményével vásárol. Ilyen (is) ez a modern kapitalizmus. Jelen esetben az autóügynök rábeszéli. Százszor, ezerszer elmondja neki (a vásárlónak) mi a jó. Még aztán emberünk kételkedni kezd saját(!) véleményében (roncs ez az autó), és elfogadja az idegen sulykolt véleményt. Az autóügynök sem egy személy, hanem egy gigavállalat, a befolyásolás ezernyi lehetőségével. A politikában ugyanígy.
  Ha nem a saját véleményével dönt akkor ugye a máséval. Döntése sem az övé.. emberünk egy rab.Csak szabadnak csúfolják:)

 20. quantumboy

  Közéleti vitáink legnagyobb nyomorúsága, hogy sokkal több időt és energiát fektetünk politikaelméleti vitákban való részvételbe, mint változást hozó terepmunka végzésébe.
  Részben ezért sikeres a Jobbik. Még ha nem is kínálnak igazi megoldást, fenntartják a látszatát annak, hogy ők hajlandók kimozdulni és keresztbe tenni két szalmaszálat.

  Közületek hányan járták végig a szomszédságot, hogy közösséget építsenek, hogy aztán a minimális bizalom kiépítése után megpróbáljanak konstruktívan beszélni helyi politikáról, civil szerveződésről, szalmaszálak keresztbe tevéséről?

  Amíg csak neten osztjuk egymásnak az észt, addig nem változik semmi sem. Vagy legalábbis nem általunk és nem értünk.

  És igen, én is csak neten osztom az észt, meg azok körében, akik egyetértenek velem. 🙁

 21. Zoltán Pogátsa

  Ezt kiknek címezted? :))

 22. Zoltán Pogátsa

  Miért ne lehetne eszmei áramlatokkal vitatkozni, ha azoknak jól körülhatárolható nézetrendszere van? Ideáltípusok nélkül a vita 10 millió pici emberke szétterülő, értelmezhetetlen vitatömegévé válna.

 23. Zoltán Pogátsa

  OK. Erről egészen mást gondolunk.

 24. quantumboy

  Mindenkinek, aki szereti. 😀

  Komolyra fordítva: kismillió publicisztika, blogbejegyzés, komment olvasható a neten arról, hogy melyek hazánk nagy problémái, ugyanakkor lényegében egyik ilyen írás sem végződik úgy, hogy: “No, ezek alapján tehát ezt és ezt kell tenni, gyertek ekkor ide, hozzatok ezt meg azt, ezt meg azt fogjuk elvégezni, és akkor majd ez meg ez jobb lesz egy picit ilyen meg olyan szempontból, és ez ilyen megy olyan módon járul majd hozzá az ország sorsához.”

  Érted. Akcióterv. És most nem forradalomra gondolok. A legyegyszerűbb dolgok is szóba jöhetnek. Ültessünk fákat, adjunk enni Mari néninek, fessük ki a sulit, meséljünk X eseményről Y csoportnak, stb. Banális, egyszerű, apró lépések, amelyek építik a közösséget, a csoportbizalmat, a morált, növelik a politikai tájékozottságot, a konstruktív párbeszédet. Stb.

  Ezek a nagy megmondások általában ezt a struktúrát követik:
  “Valakik, akik fontosak/közszereplők, ezt meg ezt rosszul csinálják. Helyette így meg így kéne csinálniuk, és akkor mindenkinek jobb lenne. Pont.”
  Nem látom, hogy ez működne. Nem vezet ki a mocsárból. Vagy iszonyú lassan megy, és akkor meg azért tök mindegy, mert mire végre megindulna az értelmes közéleti vita, már rég új helyzet, új generációk, új válságok, új téveszmék, új demagógiák, új minden van.

  Félre ne érts, amit írtál, az jó. Lényegében igazad van. Aminek örülnék, ha az ilyen cikkek végén kapnánk egy kis útravalót. Egy kis hamuba sült Pogátsát. 😉 Hogy mi olvasók mit tehetünk az ügy érdekében.

  Azt veszem észre, hogy a társadalmi szakadékok kiszélesedtek, kimélyültek. Vannak, akik egyetértenek a leírtakkal; vannak, akik nem értik, félreértik, támadják; és vannak, akik nem is tudnak róla. És ezek a csoportok kialakultak, kimerevedtek. Alig van átjárás.

  Amíg nincs átjárás, addig nem fog változni semmi. Hiába osztom meg facebookon, mesélem el a munkahelyemen, hozom fel baráti társaságban a gondolataidat. Azok az emberek, akik körülvesznek, vagy reménytelenül süketek erre, vagy már rég egyetértenek veled/velem/a hozzánk hasonlókkal.

  Hogy juttassuk el az üzenetedet Mari néninek? Józsinak a B3-as gyártósorról? KittyCica92-nek a Westend shoppingolva? Hogy szólítsuk meg azokat, akik reménytelenül távolinak tűnnek, holott minden nap látjuk egymást? Mert úgy tűnik, hogy valahogy mégiscsak a NÉP a hibás. Hibás abban értelemben, hogy nem érti a bajt, és részben ezért nem is tesz ellene.

 25. Quercus

  Van/volt olyan politikai tömörülés Magyarországon, amelyik komolyan gondolta az erős középosztály fölépítését? Egy olyan középosztályét, amelynek anyagi jóléte nem az államtól függ, amely olyan tudás háttérrel rendelkezik, hogy egyenlő partner legyen az állammal, politikai, közéleti, gazdasági vitákban, és amely ehhez erős, ütőképes civil szerveződéseket tud létrehozni? Szerintem nincs. Ez ugyan is egyetlen pártnak sem érdeke.

  A közéleti viták meg már ott elhalnak, hogy a vitapartnerek között az esetek többségében igen csekély a színvonalbeli különbség. Főleg a neoliberálisok, és a szélsőjobb között. A neoliberálisok szellemi terrorral, a szélsőjobbosok fizikai erőszakkal akarnak érvényt szerezni igazuknak.

 26. Róbert

  A determinisztikus kapcsolat helyett ok-okozati osszefuggest erdemes hasznalni, mert annak van jelentese.

  A romak eseten nem a sztochasztikus kapcsolat, vagy elofordulasi esely miatt hiba az ok-okozati osszefugges (na jo, azert is), hanem mert nem a valodi gyokerokot elemeztek, hanem csak ket, latszolag (es statisztikailag is) korelacioban levo dolgot, a roma bunelkovetok aranyat es a romak aranyat a populacioban.

  A statisztikai korelacio legmagasabb aranya (1 vagy -1) sem jelent ok-okozati osszefuggest!!!!

  A konkret peldan:

  – nagy az aranya a romaknak a bunelkovetok kozt —> a szarmazas vagy kultura befolyasolja a bunelkovetes eselyet. HIBAS KOVETKEZTETES mert nincs ok-okozati osszefugges.

  A helyeshez kozel allo (adatok hianyaban teoretikus) kovetkeztetes:

  – nagy az aranya a romaknak a bunelkovetok kozt,

  – nagy a bunelkovetok aranya a szegeny, tarsadalom peremen elo retegekben,

  – romak a teljes populaciohoz kepest nagyobb aranyban elnek melyszegenysegben, kirekesztettsegben, remenytelensegben, a tarsadalom peremen,

  a.) a bunelkovetesek szamat a legszegenyebb, remenytelensegben elo reteg nagysaga hatarozza meg,

  b.) a kirekesztettek, a remenytelen helyzetben levok, kikozositettek nagyobb esellyel lepnek a bun utjara.

  Abban igaza van Pogatsanak, hogy forditva nem mukodik, egy adott csoportba (nem etnikairol beszelek, hanem jol korulirt, alacsony jovedelmu, videki….) tartozo egyen bunelkovetesi eselyenek ismerete semmit nem mond arrol, hogy adott helyzetben az adott egyen mit tenne.

  100%-ig biztos vagyok benne, hogy a szarmazas (etnikai) semmilyen ertekkel nem szerepelne egy bunelkovetesi eselyt elorejelzo egyenletben, az a bukott eugenetika rohejes targykore.

  Egyetlen egy szemely sem az atlagos Kovacs Pista aki az atlagos dontest hozza.

  Mindenesetre erdemes lenne Magyarorszagon statisztikat tanitani.

 27. alkotmanyjogaszok

  természetesen lehet eszmei áramlatokkal is vitatkozni, csak az nem vita, mert egy egész eszmei áramlat nem gondolja mindenről ugyanazt és nem is tud válaszolni a cikkedre, ha megnézed mondjuk a Schmitt Mária- Ungváry Krisztián ütésváltásokat, akkor nagyon szépen le lehet szedni adolognak azt a részét, ahol mind a ketten imaginárius ellenféllel harcolnak. na, ott a saját álláspontjukról semmi többet nem tudunk meg, mint ami már amúgy is egyértelmű volt.

 28. - duplagondol -

  Meglehet. Fónagy Zoltán történész mutatta ki, hogy 1859-ben az osztrák pénzügyőrség, a Finanzwache összegzése szerint a befolyt adó 45 százalékát végrehajtás útján, 42 százalékát pedig a végrehajtással való fenyegetés hatására szedték be. Nem mintha a százhatvan éve történteknek okvetlen meghatározóaknak kellene lennie a jelenkorra nézve; de mégiscsak ez volt a modern államiság kezdete, az origó, innen kellene mára talán skandináv rendszert megalkotni.

 29. - duplagondol -

  Negyven évig viruló kommunista államrezon után, teszem hozzá.

 30. Skrionya Zoltán

  Közéleti vitáink valóban nyomorúságosak.Nincs vitakultúránk, indulatosak vagyunk,nem vagyunk elég felkészültek, tele vagyunk sérelmekkel,sokszor csak le akarjuk győzni a vitapartnert. Valóban fontosak felvetéseid, nem mindegy hogyan közelítünk egy vitában egy adott problémához. Ez azonban a vitázó felek ” minőségétől” függ. Világos hogy egy rendőrkapitánynak tudnia kellene úgy bemutatni egy problémát, hogy ne csináljon általában a cigányságból bűnbakot. Bizonyára tisztában van vele, hogy a kis értékű lopások zömét a szegények, köztük számarányaiknak megfelelően túlnyomóan romák követik el, míg a nagy értékű gazdasági bűncselekményeket inkább a jómódúak köztük számarányaiknak megfelelően kismértékben romák követik el. Mégsem ezt mondta. Annak ellenére sem, hogy azzal is tisztába van, egy rendes ÁFA csalás értékét az összes szegény (roma) által elkövetett bűncselekmény sem éri el. Valószínű úgy érezhette, tőle azt várja a helyi közösség, nevezze meg a bűnösöket. Ez az én példám a felsőbb elvárásra történő vitatkozásra. Mert ilyen is van. Elvárás, hogy meggyőződés ellenére is meg kell védeni a kenyéradóm (pártom) álláspontját. Én nagyon sok ilyen vitát látok. Ezeken a vitákon nem tudom mi segíthetne. Ez nehéz ügy. Mint a roma kérdés. Aminek megoldásában az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Ha nem történik azonnal valami, ami megállítja ezt a lefele haladó spirált, akkor a mainál sokkal nagyobb bajok lesznek.

 31. Gyorgy G. Horvath

  Rawls: ez jó. Ő ugyanis tudtommal nem használta az “igazi baloldal” kifejezést 🙂
  De ennél komolyabban: Rawls nem egyszerűen etikai alapokon ír, az igazságosság, méltányosság egy konzervatív és vagy egy liberális alapelvű ember számára is belátható – s netán el is fogadható.

 32. Hoppy Lőrinc

  az albaloldal oke. de orban mint konzervativ miniszterelnok?! radasul mindezt ertekrendszer-allandosag kapcsan. ezt igy hogy?

 33. Somnia

  @zoltnpogtsa:disqus nem akarsz politikus lenni? Szükség lenne rád!

 34. Bence Peter Marosan

  Áljobboldal: jelenleg a teljes komplett Fidesz. Köze sincs a Nyugaton létező modern, konzervatív jobboldalhoz. Tényleg: miért csak egyfolytában álbaloldalozást hallok, amikor Magyarország jelenlegi bajainak elsöprő többségéről az áljobboldal, és nem az úgynevezett álbaloldal tehet??

 35. Bence Peter Marosan

  Ott a pont, kedves Grabovski.

 36. Zoltán Pogátsa

  Nem 🙂

 37. Gusztav Bartha

  Az elmúlt és -kúrt évtizedeknek köszönhetően, mára már az emberek zöme nemigen lát tovább családja gondján, baján. Ezért nagyobb a felhozatal mumus-gyártókból, hit-iparosokból, pszicho-lógósokból, mint a közösségteremtő,-mentő értékeket felvállaló, azokat cselekvésre váltani tudó emberekből. Gondolok itt, a lakjon jól minden gyerek alapítványra, meg hasonlókra. Nekik se idejük, se pénzük, hogy példaadás gyanánt kitöltsék a “felhizlalt” médiák reklámblokkjait. De van reklám adó.Mi lenne ha…

 38. ingyenebed

  ehhez nem kell baloldalinak lenni. ezt a liberalizmus is tartalmazza.
  a baloldaliság nem esélyteremtést jelent, hanem egyenlősítést (függetlenül az egyének teljesítményétől és igyekezetétől). a társadalmi folyamatoktól függetlenített, azokkal akár szembe menő, az államhatalmat mint erőszakszervezetet (is) felhasználó egyenlősítést. a baloldaliság azt jelenti, hogy elveszem attól akinek van és odaadom annak, akinek nincs. az esélyteremtés meg azt jelenti, hogy lehetővé teszem, hogy szerezzen, aztán vagy él vele és akkor jó, vagy nem, és akkor így járt.

 39. tesz-vesz

  szélsőjobboldali? milyen könnyű megkapni ezt a címkét, de sehol a miértre a válasz. népszava 2, nem kell ide se mong, se gavra, se senki más, aki nem értelmes könyveken szocializálódott

 40. Raziel Anarki

  esetleg angolul is elérhető valahol az elemzés?

 41. prolibuddha

  A KAP egyben kvóta rendszert is hozott magával, mert a túltermelés mezőgazdasági összeomlást eredményezett régen és eredményezne most is. Ha nem lenne a KAP akkor az élelmiszerárak elszállnának, ez elég rossz hír lenne pl annak a 3 millió szegénységi küszöbön élő magyarnak. Volt már ilyen Európában, nem véletlenül jött létre a KAP.

  2015-ben is az erősebb kutya baszik rendszer van, de ez még nem jelenti azt, hogy haza kellene vágnunk az EU mezőgazdaságát csak azért, hogy egy két országnak egy kicsit jobb legyen. A mezőgazdaságból amúgy sem lehet akkora profitot termelni, ami jelentősen növelné egy ország GDP-ét,

  A haszonnövények termelése pl itt Magyarországon a támogatások nélkül veszteséges lenne. Tehát vagy nőne a termelés vagy megszűnne. Ha nő a termelés akkor csökkenek a világpiaci árak ami a fejlődő országokat elég nagy gond lenne, mivel náluk a mezőgazdaság nagyobb gazdasági súllyal bír, Ha viszont csökken a termelés akkor nőnek az árak, ami szintén a szegényebb országok lakosait érintené a legjobban.

  Egyedüli megoldás, a mezőgazdasági támogatás, a helyi piacok kialakítása, a családi ökogazdálkodás arányának növelése, helyi fajták termesztése. Illetve az oktatási színvonal növelése.

 42. szofter

  A támogatások miatt lett túltermelés, és a kvótákkal ezt az eleve mesterséges túltermelést igyekeztek kordában tartani. Ha a támogatások is és a kvóták is megszűnnének, rövid időn belül beállna az európai mezőgazdasági termelés (és vele az árak is) egy egészséges szintre, ahol sem támogatni, sem korlátozni nem kell, hogy életképes legyen. Egyszerre támogatni és korlátozni pedig pláne nem – ez a legnagyobb baromság, amit ember valaha kitalált.

  “de ez még nem jelenti azt, hogy haza kellene vágnunk az EU mezőgazdaságát”
  Nem vágnánk haza az EU mezőgazdaságát, csak hagynánk, hogy saját erőből éljen meg, és azt termelje, amire tényleg szükség van, ne azt, amire támogatást lehet felvenni. Az acélipart tudtommal nem támogatta soha az EU, mégsem mondanánk, hogy az EU hazavágta az európai acélipart…

  “A mezőgazdaságból amúgy sem lehet akkora profitot termelni, ami jelentősen növelné egy ország GDP-ét”
  Igazad van, és pontosan ezért tök indokolatlan ennyi pénzt elszórni a támogatására. Más iparágakban jobban tudna hasznosulni az a pénz.

  A növekvő termelés miatti alacsonyabb árak és a csökkenő termelés miatti magasabb árak is a szegény országok kárára lennének? Ezt hogy hoztad össze? 😀 A csökkenő árakra vonatkozóan igazad van. De ha az európai termelés csökken, így nőnek az árak, akkor a harmadik világbeli farmerek (akik ott a gazdasági szereplőknek egy tekintélyes részét jelentik) jól járnak, mert nagyobb haszonnal tudják eladni a terméküket a világpiacon. Igaz ugyan, hogy a fogyasztók meg szívnak a magasabb ár miatt. De amíg egy ország mezőgazdasági termékekben nettó exportőr, addig az ország termelőinek haszna a magasabb árak nyomán több, mint az ország fogyasztóinak vesztesége a magasabb árak nyomán, és így az ország összességében jól jár a magasabb árakkal.

 43. prolibuddha

  Bocs, de ekkora hülyeségre nem is érdemes válaszolni, Legalább olvasnád el miért hozták létre a KAP-ot!

  “A támogatások miatt lett túltermelés, és a kvótákkal ezt az eleve mesterséges túltermelést igyekeztek kordában tartani.”

  Miért lett volna a támogatások miatt túltermelés? Mi köze a támogatásnak a termeléshez? Semmi öregem.

  “De amíg egy ország mezőgazdasági termékekben nettó exportőr, addig az ország termelőinek haszna a magasabb árak nyomán több, mint az ország fogyasztóinak vesztesége a magasabb árak nyomán, és így az ország összességében jól jár a magasabb árakkal.”

  Akkor holnap jelentsd be, hogy a kenyér mától 2 szer annyiba kerül. Aztán várd a hatást, hogy mit fog csinálni az kb 3-4 millió szegény csak itt kis hazánkban. Gratulálok öregem!

 44. szofter

  Látom, eléggé elgurult a gyógyszered. Higgadj le egy kicsit, nem tudom, min bosszankodsz ennyire. Hacsak nem személyesen Mészáros Lőrincet vagy Csányi Sándort tisztelhetem az álneved mögött, akkor nem tudom, miért kezd el habzani a szád, ha valaki a KAP megnyeséséért ágál.

  “Legalább olvasnád el miért hozták létre a KAP-ot!”

  Azért hozták létre, hogy növeljék az európai mezőgazdaság produktivitását, hogy elkerüljék az élelmiszerhiány veszélyét, és hogy biztosítsák a farmerek tisztességes megélhetését. (E célok mindegyike úgy volt megvalósítható, hogy növeljük a termelést, ezért olyan eszközöket alkalmaztak a KAP-ban, amelyek várhatóan növelni fogják a termelést. És növelték is, tovább is, mint kellett volna.) Még ha ez a 60-as években legitim célok voltak is, ma már egészen biztosan nem azok. Ma már semmi panasz nem lehet az európai mezőgazdaság produktivitására, az élelmiszerhiány réme pedig egy nevetséges mumus a 21. századi Európában. Az importélelmiszer jóval olcsóbban és környezetbarátabban szállítható Európába, mint a KAP születésekor, 50 évvel ezelőtt, tehát már ez sem indokolja, hogy mindent magunknak termeljünk meg – azt meg pláne nem, hogy többet termeljünk, mint amennyi nekünk kell. Ma a KAP egyetlen valódi célja, hogy betömje a francia és a káeurópai földmágnások zsebét. Nem, nem a családi gazdálkodókét, hanem a több ezer hektáron garázdálkodó mészároslőrincekét.

  “Miért lett volna a támogatások miatt túltermelés? Mi köze a támogatásnak a termeléshez? Semmi öregem.”
  A világ legtermészetesebb dolga, hogy ha mennyiségi alapú támogatást fizetnek a termelésért, akkor többet fogok termelni, mint amennyit el tudok adni, mert az eladhatatlan fölösleg termelési költségét bőven visszahozza a támogatás összege. Ma már ugyan részben le van választva a támogatás összege a termelt mennyiségről, de egyrészt csak részben, másrészt még ez a “részben” is csak 2003 óta van.

 45. prolibuddha

  Nem vagyok felbőszülve , csak nagyon kevered a dolgokat. Európában nem mennyiség alapú támogatás van. Azt megtudod mondani hol van a világon mennyiség alapú agrártámogatás? 🙂

 46. szofter

  Az EU-ban volt egészen 2003-ig. Nem kell szigorúan egyenes arányosságot érteni a mennyiségi alap alatt. Leegyszerűsítve: volt támogatás bizonyos növényekre, és ha azokat nem termelted, nem kaptál támogatást, ha termelted, kaptál támogatást, ha nagy területen termelted, még több támogatást kaptál rá. És mivel ez a támogatás megnöveli a haszonkulcsot (hiszen a termelés költsége a támogatástól függetlenül ugyanannyi, a belőle származó bevétel ugyanakkor támogatás nélkül csak az árbevétel, támogatással pedig árbevétel plusz támogatás), ezért a támogatás a termelt mennyiség növelésére ösztönzi a farmert. És nem csupán bizonyos farmereket, hanem minden farmert egyszerre. Így vezetett a KAP túltermeléshez, és erre találtak ki olyan ötleteket tűzoltásnak, mint a kvóták meg az intervenciós ár meg végül 2003-ban az elválasztás, meg a set-aside, a parlagon hagyás támogatása – mert a valódi megoldást, a támogatások drasztikus csökkentését vagy megszüntetését nem lehetett keresztülverni a KAP nagy haszonélvezőin, a franciákon.

 47. Sandor Nagy

  Szóva a szomszéd azért éhezik, mivel én olcsón adok neki kaját?
  Ha 2x annyiért vehetné nem éhezne?
  Ilyen csak egy bölcs-ész elméből pattanhat ki.

  Az én tippjeim. Korrupció. Nagybirtok szerkezet, nincs földosztás.
  Leginkább pedig a lustaság. Nem jártam afrikában, de hallottam egy két élménybeszámolót Afrika leggazdagabb országáról. Mérhrtrtlen korrupció és hasonló méretű lustaság, megbízhatatlanság.

 48. prolibuddha

  Eltaláltad.

 49. prolibuddha

  Ez így nagyon kevés. Milyen növényekre volt támogatás? Miért? Stb. Ez így csak üres szavak. A KAP amúgy is folyton változik alkalmazkodva a piaci elvárásoknak.

  Persze, megint a nyugat, azok a szemetek.

  Azt még mindig nem tudod melyik az a világpiaci szereplő akinél termelés alapú agrártámogatás van? 🙂

 50. szofter

  Mit nem értesz azon, hogy az EU-ban? Itt találsz egy listát is támogatott növényekről és állatokról, Google-keresés “KAP támogatott növények” címszóra, második találat: http://www.agroinform.com/palyazatok/fontos-reszletek-a-2015-os-termeleshez-kotott-tamogatasrol-16620 És ez 2015-re vonatkozik, tehát ez még most is van – csak most már kisebb a súlya az egyéb típusú támogatások mellett, mint a KAP-reformok előtt. Azt nem tudom, hogy az EU-n kívül még hol van ilyen, vagy van-e ilyen egyáltalán, de nem is fontos. Ahhoz ugyanis, hogy egy szektor támogatása növelje az adott szektor kibocsátását, nem kell feltétlenül termelés alapúnak lennie a támogatásnak. Lehetne mérlegfőösszeg alapú is, akkor is növelhetné.

  Nem mondtam, hogy szemét a nyugat. A KAP-nak az a hatása, hogy megakadályozza a fejlődő országok kibontakozását, valószínűleg nem szemétség eredménye, nem direkt kicseszés az elmaradott régiókkal, hanem egy nem szándékolt következmény (ajánlott olvasmány: http://en.wikipedia.org/wiki/Unintended_consequences )

 51. prolibuddha

  Azért szép úgy véleményt formálni, hogy közben fogalmad sincs a világpiacot meghatározó országok agrártámogatási rendszeréről,

  Ha az EU felhagyna az agrártámogatással akkor kb 1 év múlva 5-7 millió új munkanélkülivel kellene számolni, ráadásul olyan vidéki régiókban ahol az egyetlen munkalehetőséget a mezőgazdaság adja.

  Még egyszer mondom, kicsit égő, hogy úgy akarsz globális mezőgazdaságról beszélgetni, hogy fogalmad sincs, mi alakítja az árakat.

  Az EU-ban szociális mezőgazdaság van, és nem, nem fogjuk azért kockára tenni, az ágazatban dolgozó 20 millió ember állását, megélhetését, csak azért mert pár idióta akinek fingja sincs a vidékfejlesztéshez, azt hiszi, hogy a mezőgazdaságból hatalmas bevételeteket elehet elérni.

  Úgy ráadásul, hogy a globális felmelegedésnek köszönhetően egyre kiszámíthatatlanabbak a termésátlagok. Ha éhezni akarsz öregem, meg arany áron szeretnél húst vásárolni, akkor menj Afrikába, biztos szívesen látnak. Én szeretnék továbbra is minőségi élelmiszereket vásárolni, elérhető áron.

  “Nem mondtam, hogy szemét a nyugat. A KAP-nak az a hatása, hogy megakadályozza a fejlődő országok kibontakozását,”

  Biztos, a kávéültetvényeken termelők is biztos azért olyan szegények még mindig, mert a gonosz EU-ban KAP van 🙂

 52. szofter

  “Azért szép úgy véleményt formálni, hogy közben fogalmad sincs a világpiacot meghatározó országok agrártámogatási rendszeréről,”
  Mondja ezt az, akinek a jelek szerint szintén fogalma sincs róla. Ha lenne, bármelyik kommentemet ízekre szedted volna a tudásoddal, hiszen igaz, ami igaz, valóban elég pongyola voltam a fentiekben több ponton. Ehhez képest mindaddig, amíg nem mutattam konkrét támogatott növényeket, nem voltál hajlandó elfogadni a tényt, hogy az EU-ban van termelési alapú támogatás a mezőgazdaságra, inkább kötözködtél, hogy tudok-e mondani országot, ahol van ilyen…
  Egyébként véleményt formálni a rendelkezésemre álló információ alapján hadd legyen már jogom, ne akard ezt elvitatni tőlem, ha megkérhetlek.

  “mert pár idióta akinek fingja sincs a vidékfejlesztéshez, azt hiszi,
  hogy a mezőgazdaságból hatalmas bevételeteket elehet elérni.”
  ?????????? Tudom, hogy többek között rám célzol “pár idióta” alatt, csak azt nem értem, hogy miért. Én emlékeim szerint pár kommenttel feljebb kifejezetten ennek az ellenkezőjét állítottam, miszerint tudom, hogy a mezőgazdaságból (ha nincs támogatva) senki nem lesz Dagobert bácsi.

  “szociális mezőgazdaság” :DDDDDDDDDDDDDDD Hát ha a kormányhoz dörgölődző földmágnások milliárdos nagyságrendű összegekkel történő támogatása szociálisnak nevezhető, akkor egye fene, nevezzük szociális mezőgazdaságnak.

  Hogy a kávéültetvényeken dolgozók szegénységének mi köze van a KAP-hoz, azt most nem bontanám ki részleteiben, mert az csak egy újabb értelmetlen vitafrontot nyitna meg, miközben már inkább a meglévőt is lezárnám, mert érvekből lassan végképp kifogyva egyre inkább csak trollkodsz. Részletezés helyett annyit mondanék: helyettesítési hatás. Ha vannak alapvető közgazdaságtani ismereteid, akkor ennyiből érteni fogod, ha nincsenek, akkor pedig nem fogok nekiállni megpróbálni megtanítani neked. A harmadik világ szegény országainak természetesen kismillió más bajuk is van, nem minden rosszat a nyugati országok elbaszott szakpolitikái okoznak, nem lehet és nem is akarom az egészet az EU meg Amerika nyakába varrni. De közük van hozzá, annyi biztos, és tehetnének azért, hogy enyhítsék a kárt, amelyet részben ők okoznak. Sőt, nem csupán tehetnének, de még érdekükben is állna tenni, mert az érintett országok segélyezése és az érintett országokból érkező menekültáradat az EU-nak is rengeteg pénzbe és választópolgári goodwillbe kerül.

 53. prolibuddha

  Hát legyen.

  Ott van például Amerika. Ott például valóban termelés alapú támogatás van, ahhoz képest az a KAP valóban egy szociális gazdaság, vagyis az a célja, hogy mindnél több ember megtudjon élni a mezőgazdaságból. Felesleges Magyarországgal példálózni, mert ez itt nem Európa, hanem valamilyen poszt kommunista ország az EU segglyukában. Kb 60 évvel lemaradva, lényegében nincs vidékfejlesztés, hanem a kommunista rendszer által itt maradt káderek lopkodják most épp az EU-s támogatásokat, valóban a KAP-ot is. De mint írtam ez itt nem Európa.

  Nem, a pár idiótánál valóban pár idiótára gondoltam. Elszomorító az a tény, hogy valaki úgy akar véleményt formálni az EU-s mezőgazdaságról, hogy szinte egyáltalán nem ismeri a vidékfejlesztést. Ezek után nem is értem, hogy tudod mondjuk te bírálni a KAP-ot, amikor az egy vidékfejlesztési támogatás.

  Gazdasági vidékfejlesztőként csak tudom már, hogy hogyan lehet megélni a mezőgazdaságból.

  Ha teszem azt holnaptól az EU megszüntetné a mezőgazdasági exportot akkor valószínűleg elég sok országba éheznének az emberek. Nem csak Afrikában hanem Ázsiában is.

  Utána lehet olvasni, hogy emelték az országok a mezőgazdasági termelést és az életszínvonalat. TÁMOGATÁSSAL! Ez egy alap tétel a vidékfejlesztésben.

  Hiába szűnne meg az élelmiszer import Afrikába, egyszerűen sem szaktudás, sem technológia, sem pénz nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy egy fejlett mezőgazdasági termelést beindítsanak, és nem itt most egyáltalán nem a traktorokról van szó, mert nem nem arra kell a pénz. És persze még mindig nem beszéltünk a korrupcióról, a gerilla hadtestekről, a diktátorokról az oktatás színvonaláról, az infrastruktúráról stb….

  A mezőgazdaság egyetlen célja jelenleg a helyi fogyasztás kielégítése, és ez bizony csak állami támogatások által érhető el, de kell hozzá még jó pár dolog, hogy működjön.

  És csak hogy egy kicsit emeljem a tétet, ott van az IAASTD jelentés ami a globális mezőgazdaságról szól. Abban is vannak jó gondolatok, csak ott megint bonyolódik a dolog a GMO-val, a globális ipari vállatokkal stb.

  A gazdasági helyettesítés valóban működik sok helyen, de nem a mezőgazdaságban, és főleg nem a mezőgazdasági termelésben. Ugyanis ha itt a kereslet meghaladja a kínálatot, akkor bizony éhezés van, míg egy sima gazdaságban feljebb mennek az árak, vagy megjelennek a helyesetsítő termékek, iker termékek stb. A mezőgazdaságban ilyen nincs, ha jön egy rossz év, akkor bizony a búzának a kukoricának nincsenek helyettesítő termékei.

  Afrikával nem igazan lehet mit tenni. Jelenleg Kína és Brazília azok az országok aki jelen vannak a térségben befektetőként, ennek vannak jó és rossz oldalai is, de az biztos hogy leginkább nekik térülnek meg ezek a befektetések. A támogatási rendszer nem hozott nagy eredményt, akkor most háborúznunk kellene? 🙂

 54. szofter

  Na, ez egy viszonylag összeszedett, célratörő érvelés volt, amelyből látszik, hogy nem vagy teljesen laikus. Nem jobb lett volna neked is, ha eleve így kezdesz? 🙂

  Én nem gondolom, hogy felesleges lenne Magyarországgal példálózni. Európa vagy nem Európa, nem számít, a KAP-ból részesül akkor is, ha egyesek szerint ez itt már Félázsia, és itthon nem váltja valóra a támogatás a szociális célokat. Engem nem érdekelnek a KAP szándékai. A KAP eredményei érdekelnek. Ha egy policy teljesen mást eredményez, mint ami a célja, akkor az a policy abban a formában rossz, és komoly átgondolásra szorul, nem igaz?

  “Ha teszem azt holnaptól az EU megszüntetné a mezőgazdasági exportot akkor valószínűleg elég sok országba éheznének az emberek.”
  Ezt aláírom, de egy szóval nem javasoltam holnapi határidőt. Az EU-ban hétéves költségvetési ciklusok vannak, ehhez igazodnak a KAP-támogatások is. Egy vagy két hétéves ciklus alatt lépcsőzetesen, évről évre csökkentve a támogatást anélkül ki lehetne vezetni, hogy bármiféle fennakadást okozna, mert a piaci szereplőknek bőven lenne idejük felkészülni a változásra. A KAP-büdzsé egyébként az időközben lezajlott reformoknak köszönhetően már ma is jóval kevésbé bőkezű, mint mondjuk 25 éve, és ha megfigyeled, ez nem okozott semmiféle sokkot sem Európa, sem a világ élelmiszer-ellátásában, sőt még az európai gazdák jövedelmében sem.

  “Utána lehet olvasni, hogy emelték az országok a mezőgazdasági termelést és az életszínvonalat. TÁMOGATÁSSAL!”
  Ez tulajdonképpen egy másik szempontból történő megfogalmazása ugyanannak, amit én a kezdetektől fogva állítok: hogy a nyugatiak agrártámogatásai teszik versenyképtelenné a harmadik világ mezőgazdaságát. Ha a világon mindenki más agyontámogatja a mezőgazdaságát, akkor persze, hogy egy bizonyos országnak szintén csak úgy lesz versenyképes a mezőgazdasága, ha úgyszintén agyontámogatja.

  A helyettesítési hatást nem a fogyasztási helyettesítésre értettem, hanem termelésire. Mivel Európa és Amerika bőkezűen támogatja a saját mezőgazdaságát, ezért az ezekben az országokban előállított mezőgazdasági termékeket a harmadik világbeli farmereknek egyszerűen nem éri meg termelniük. Ezért aztán kénytelen mindegyik kávét meg hasonlókat termeszteni (ami északabbra már nem terem meg, amire nincs támogatás a fejlett országokban) még azon a földön is, ami alkalmas lenne búza meg kukorica termesztésére is. Az így keletkező kávétúlkínálat lenyomja a kávé árát, így a kávétermesztésből élők csak keveset tudnak keresni. Ha a kávéföldek egy részén nem kávé nőne, azzal a kávétermesztők is és a volt kávéföldeken immár kávé helyett mást termesztők is könnyebben prosperálnának. De ehhez az kellene, hogy a harmadik világbeli búza- és kukoricafarmer fel tudja venni a versenyt a nyugati konkurenciával; ennek módja pedig vagy a nyugati támogatások csökkentése, vagy a harmadik világbeli támogatások nyugatihoz hasonlítható szintre emelése. Utóbbi meglehetősen nehézkes, mert a gazdagabb és mezőgazdaságtól jóval kevésbé függő fejlett gazdaságok összehasonlíthatatlanul könnyebben megengedhetik maguknak a bőkezű támogatást, mint a szegényebb és alig iparosodott fejlődők. Nyugaton a gazdaság 90%-át kell megadóztatni, hogy támogatni tudjuk a 10%-ot, a fejlődő országokban meg a 60-70%-nak kellene viselnie a 30-40% támogatásának terhét. Hatalmas különbség.

 55. prolibuddha

  Valamiért a vámot mint eszköz mindig kihagyod az érvelésedből. 🙂 Pedig pont erre találták ki 🙂

 56. szofter

  A vám megakadályozza az importot, de nem segíti elő az exportot. Abból egyik szegény ország sem fog előrébb jutni, hogy saját piacra termelnek (Münchhausen sem tudta a saját hajánál fogva kihúzni magát a vízből, ugye), a világpiacon pedig, vám ide, vám oda, ugyanúgy versenyképtelenek az agyontámogatott nyugati farmerekkel szemben. Ezért hagytam ki a vámot. Mert az egy teljesen másik problémára lehet megoldás.

 57. prolibuddha

  Azt már megbeszéltük, hogy a mezőgazdasági export mint olyan elhanyagolható bevételi forrást eredményez. A KAP célja is az volt eredetileg, hogy az EU képes legyen az önellátásra, ha ez meg van akkor persze lehet tovább lépni, de mint fentebb is írtam, sima mezőgazdasági haszonnövényekkel felesleges exportra gyúrni. Ráadásul ott van az a nem elhanyagolható tény is, hogy a mezőgazdaság az élelmiszeriparhoz van szorosan kapcsolva.

  Egyszerűen a belső fogyasztásra kell termelni, ezt támogatni egy helyes vám politikával. Aztán, hogy egy ország miből tud nyereséget termelni, az már helyi adottságoktól függ. De az biztos, hogy a mezőgazdaság csak annyi kell, ami a belső fogyasztást kielégíti. Persze ha fejlődik az élelmiszeripar, akkor fejlődhet hozzá a mezőgazdaság is, és ott már lehet mérhető gazdasági fejlődést elérni, de ugye ez élelmiszeripar, és nem mezőgazdaság.

  Nem tudod, honnan veszed ezt, hogy a mezőgazdaság akkora üzlet. 🙂

 58. szofter

  “Nem tudod, honnan veszed ezt, hogy a mezőgazdaság akkora üzlet. :)”
  Nem tudom, honnan veszed, hogy én ezt gondolom 😀 Harmadszor is mondom, lassan, hogy te is megértsd: nem, nem gondolom, hogy a mezőgazdaság nagy üzlet. Pont. Szállj le végre erről a szalmabábról, nem áll jól, hogy teszed az értetlent.

  A mezőgazdaság kis üzlet. Ugyanakkor egy csóró országnak a kis üzlet is nagy üzlet. Már azzal is előrébb volnának a fejlődő országok, ha az lenne, amit te szeretnél, hogy minden ország csak a saját piacára termeljen. Jelenleg ugyanis ez sincs meg, ugyanis a szűnni nem akaró nyugati agrártámogatások terménytöbbletet eredményeznek nyugaton, és ezt a többletet a harmadik világban adjuk el. Ha ezt nekem nem hiszed el, higgy annak az idézetnek, amelyet te magad idéztél e kommentfolyamban a legelső hozzászólásomra reagálva. Tudod, Ghána és a Németországból importált csirkefarhát esete. A KAP eredeti célját, az önellátást ma már bőven teljesítjük, sőt túlteljesítjük, ezért helyeselhető a támogatások eddig végbement csökkentése, és további csökkentésre van szükség, hogy helyreálljon az egyensúly. Nekünk, európaiaknak is ez lenne a legjobb, nem csak a fejlődőknek.

 59. aser

  Miféle ÁFA?
  Adják ingyen!
  Akkor az ÁFA is 0 %!
  Gondolkozzunk józan paraszti(Alcsúti) ésszel!

 60. sanyibácsi lánya

  Kedvelem az átlátszót. A cikkben vázolt álláspont is érthető. Ugyanakkor a felhasznált irodalom az én szememben képes bárminek a valóságtartalmát a nullára redukálni. Nem lehetne olyan, hogy a lebegő mókuscsoport nélkül érveljünk? Gusztustalan pénzéhes lobbitársaság zöld köntösben.

 61. Ferenczi Krisztián

  Ez nem az átlátszó, ez egy blog. Itt jelennek meg sajnos hülyeségek is.

 62. Natália Balogh

  Nagyon fontos a környezetvédelem, hogy megőrizzük Földünk épségét! Sajnos a helyzet nem éppen rózsás, ezt a cikket a minap olvastam ezzel a témával kapcsolatban: http://atomenergiainfo.hu/tudastar/utolso-esely-a-klimakatasztrofa-megelozesehez

 63. 7esbusz

  És ha nincs klíma az autómban, átülhetek egy olyanba amiben van? (ala belugymin)
  Ettől függetlenül majd arra gondolok, amire akarok, még ha ez nem is tetszik neked. További szép álmokat.

 64. Karl Han

  A Pápa -tisztelem becsülöm, bár nem vagyok vallásos, nem akar egy kicsit azzal foglalkozni, hogy az Európát minden irányból elözönlő menekülteknek juttasson egy keveset a keresztény egyház -mérhetetlen- vagyonából?! Végülis jobbára keresztények menekülnek arról a vidékről. Nem akar enciklikat kiadni arról, hogy ne legyen ennyi éhező gyermek a világon. Nekik is juthatna egy kis keresztényi segítség!

  Tudok olyanról, hogy az Ökomenikus egyház, civilek nagymamák és egyéb szervezetek vittek ezt-azt, sokszor teherautónyit, a menekülteknek, éhező gyerekeknek stb… de azt még sehol sem olvastam, hallottam, láttam, hogy a katolikus egyház egy árva eurocentet is adott volna!
  Fontos a környezetvédelem, de szerintem ezzel ne a Pápa foglalkozzon! nem “erre találták ki”! erre ott vannak a “Greenpeace-ek” és a többiek!

  Ő az emberek lelkével, gyomrával, nyomorával törődjön! Az talán többet hozna a rászorúlóknak!

  Úgy gondolom ma a Pápának ezzel sokkal inkább kellene foglalkoznia, mint a környezetvédelemre “enciklika-t” -nem tudom mit jelent, de biztos fontos- kiadnia!

 65. aser

  Kár,hogy mindíg olyanok osztják az észt,akiknek fogalmuk sincs az okokról!
  A Föld azért melegszik ,mert a forgás tengelye kismértékben elmozdult.
  Így több napfény esik a felületére.
  Ez 10-30 ezer évenként szokott megtörténni.
  Vagyis a megoldás az alkalmazkodás a természethez.És nem az ellene való küzdelem.

 66. Zsombor Barna

  Egy laza elforgástól összegészében szinte semmit nem változna a földet érő napfény mennyisége. Ha egy labdát forgatsz, nem ugyanakkora felületet ér egyszerre a fény?

 67. aser

  Csakhogy a napfény a sarkkörökre esik jobban,így megindult a jég olvadása,és ezzel felborult az egész Föld időjárása.

 68. Zsombor Barna

  Nem, ez legfeljebb csak az egyik sarkkört magyarázhatja. A labdának egyszerre egy “sarka”a kettőből olyan, amelyik egy elfordulás eredményeként a fény felé mozdul. A másik pont az ellenkezőbe, ami miatt a másik pólus jobban befagyna.

 69. aser

  Attól függ a Föld tengelye merre fordul.Eddig mindíg úgy,hogy rendszeresen 10-30 ezer évente Jégkorszak köszöntött be.Vagyis most is ez folyik.Attól még lehet álmodozni és reménykedni,imával nem lesz így.

 70. Zsombor Barna

  1. Nem függ tőle, integrálással bizonyítható matematikai úton. Az összfelület, amit sugárzás ér, állandó, mert a Föld kb. gömbölyű.
  2. Ezen kívül a tengely állása csak az éghajlati övek elhelyezkedését befolyásolja.
  3. A Föld forgástengelye közel állandó, most sem áll másként.
  4. Ami könnyebben elmozdulhat, az a mágneses pólus. Az azonban nem annyira függ össze a jégkorszakokkal. Valamint azok nem 10-30k évente voltak, hanem szabálytalanul. Földrajz órán földtörténet alatt tanítják középiskolában.

 71. aser

  Elég,ha elolvad a sarki jég.Emiatt lehűlnek a tengerek.És beköszönt a Jégkorszak.

 72. Zsombor Barna

  Pont, hogy nem ez fog történni. Amennyiben a sarki jég elolvad, rengeteg beleszorult, kibányászatlan metán (a földgáz alkotóeleme) és szén-dioxid jutnak ki a légkörbe, s ezek igen erős üvegházhatású gázok, melyek tovább fűtik a Földet.
  A víz nem azért hűl le, amikor jeget pakolunk bele, mert az elkezd olvadni, hanem fordítva: azért kezdhet el a jég olvadni, mert a víz elegendő hőt adott át neki. A sarki jég már régóta a vízben van, s ami hőtöbblet miatt olvadhat, azt maximum a Naptól veheti a sugárzásból. Így nem a vizet hűti, hanem a FÖLÖS hőt veszi fel.

 73. aser

  Akkor hogyan lesz ebből Jégkorszak?
  Mert eddig pár ezerszer volt.

 74. Zsombor Barna

  Csak elméletek vannak: akár mindegyiket más okok is eredményezhették. Vagy több együttállása. Durva vulkánkitörés tud tartós lehűlést okozni. Ahhoz tényleg durva kell, de példa volt már kisebbre: Krakatau, 1883
  A többit az angol wikipediáról veszem:
  Légköri változások: üvegházgázok arányának csökkenése lehűlést okozhat
  Kontinensek helyzete: megfelelő pozícióban kevesebb napfényt nyel el a Föld
  Tengeráramlatok változása
  A pleisztocén végit – a mamutosat – okozhatta egy jégsapka kialakulása Tibetben ( ekkoriban érhetett a Himalája a megfelelő magasságba – máig nő a hegység ). Ez elnyelt rengeteg üvegházhatású gáz (szén-dioxidot)
  A Főld pályájának változása – ebben ugyan beletartozik a Föld forgástengelyének szöge is, ennél a tényezőnél ráadásul egybeesik a 3 millió évvel ezelőtt kezdődő jégkorszakkal. Milankovitch modellnek is nevezik a Föld pályaváltozásaival magyarázó elméletet, azóta többen is kiigazították és javítottak rajta. Még mindig nem elég meggyőző – 6 sebből vérzik -, hogy domináns elmélet legyen, ezért szerintem kár félni.
  Na itt a vulkanikus tevékenység, és ugyan bizonyíték nincs rá, esélye van.

  Összefoglalva: nem ismerjük jól a jelenséget, tippelgetünk. Jelenleg a “tudóstársadalom” inkább a felmelegedéstől tart, mint a lehűléstől.

 75. Zsombor Barna

  Ha engem kérdezel, a felmelegedés lecsengése után lesz egy kitérés a másik irányba, azonban erre se bizonyíték, se utalás. Vszeg kb. pár ezer év múlva.
  Hogy hogy lesz jégkorszak? Belátható időn belül sehogy. Földtörténeti távlatban mérve pedig, mint írtam, számos oka lehet: soktényezős, globális kérdés. Ráadásul nem is látott jégkorszakot az írott történelem, így csak tippelgetni tudunk. Hasonlóképp, mint a csillagászatnál. Valószínűleg ott legalább tudjuk a választ, de minden megváltozhat egy-egy felfedezéssel.
  A gömbvillámot sem tudjuk megmagyarázni a mai napig, holott már jópár dokumentált eset volt.

 76. Dér Imre

  Attól még (ha egyáltalán igaz!) nem lesz helyes, hogy a többség ezt akarja!
  Sok drámai példa van a történelemben arra, hogy a többségnek nem volt igaza.

 77. Sandor Rabai

  A nép, baloldali, a ti érdekeitek le vannak szarva.

 78. The NeverGone

  Mit akar a nép? Törvényszegést? Kötve hiszem!

 79. sanyokakukac

  Kedves komcsik és liberálisok!
  Az ország végveszélyben van,ha nem vettétek volna észre.Minden normális ország politikusai ha az országukat veszély fenyegeti összefognak.Mert az országuk megmaradása ezt kívánja!! Kivéve Magyarországot! Itt a politikusok széthuznak,mint eddig mindig!!Ezért van ma már csak 1/3 Magyarország a régi országból..S ha nem fogtok össze -minden politikus-az ország érdekében,annak megvédéséért…
  akkor hamarosan nem lesz Magyarország a térképen sem..Vegyétek már észre ez a “haramia,migráns”…új hazát akar egész Europát akarja…Ébresztő már a rózsaszin álmodozásból..libik és komcsik…!!

 80. BObama Hungary

  ‘Volt rá törvényi felhatalmazásuk? Nem. Mi következik ebből?”
  Az ellenzék felelőtlen magatartása.

 81. Qputyin

  Persze hogy nincs összefogás, mert mindig voltak Orbánok, akik keverték a nemzeti sz.rt. A fickó az egyszeri de nagyarányú l998-as köpenyegfordítása liberóból jobbközébe után maximálisan tolta az országban és a kívül élő magyarok megosztását. A néphülyítés meg is hozta a mai ocsmány aljas politikai hatalom tobzódását. Tédedésben vagy sanyokakukac, nem csak libsikomcsik vannak Orbán politikája ellen. Ottva Bokros a MOMa élén, és a volt Orbán által kinyírt jobbos MDF árvái és még sokan mások. Simicska sem mellőzhető tényező. Az összefogás legfőbb gátja Orbán, és érezhető a félelme, mert a hadsereget is maga akarja kézivezérelni egy bábbal az élén, mert a TEK testőrséget nem érzi elég véderőnek. Persze nem hiába retteg, mert a sajátjai között van az a Brutus aki helyre fogja tenni.

 82. Szabó János

  Úgy tudom hogy rendkívüli helyzetben a köztársasági elnök mint a haderő főparancsnoka korlátozottan bár de tehet lépéseket a haderőnek az ország érdekében való belföldi alkalmazásával . Igaz-e ez még ma is?

 83. László Benkő

  Hát igen, Gabi, a kutya ugat, a karaván halad. De ti már kutyának is jelentéktelenek vagytok, a kormány pedig az ország szerencséjére a helyén van. Minden jel szerint ti is.

 84. Ildikó Virág

  Szerintem járőrözni lehet nekik, akár kutyával is, ugyanis a feladatuk a határzár építése és javítása. Amit elég nehéz úgy megoldani, hogy nem figyelik azt, hogy hol sérül meg a határzár. A fotók is álságosak, speciel én azt látom, hogy a katonák feltartóztatták a határzáron, bűncselekményt elkövető illegális átlépőket addig, amíg a rendőrség intézkedni nem tud velük szemben.

 85. Tarzi

  Úgy látszik Vágó Gábor is fullban tolja a kretént.

  Exképviselő Úr!

  Az ország és Európa épp támadás alatt áll!

  Egyebek mellett sorosgyurika az egyik, aki támogatja ezt a támadást:

  http://magyaridok.hu/belfold/soros-gyorgy-feher-vilag-joletevel-csabit-21284/

  Ilyen helyzetben nem támadni kell a kormányt, hanem minden segítséget megadni a hatékony védekezésre.

  Főleg azért, mert ha nem sikerül megállítani a zozókat, akkor bizony szükség lesz az éleslőszerre.

 86. greeniusz

  Az kellene a tetves libsiknek,hogy továbbra is a fővárost blokkolják a vandál hordák.
  Igy legalább nyugaton cseng most az egész. Hála a kerítésnek.
  Menjetek ki a kerítésen ballibsik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! S vissza se gyertek.

 87. László Benkő

  Bizony Gabi, a kormány átlépett rajtad, hál’istennek. Mert mi lenne az országgal, ha nem ezt tenné, ha megállna minden olyan alkalommal, amikor az ilyen kerékkötők botot akarnak tenni a küllők közé. Különösen vészhelyzetben, amit kizárólag a zavarosban halászásra, kormánylejáratásra, -buktatásra akartok felhasználni. És aminek persze megint az lesz a vége, hogy a fagyi visszanyal. És máris készülhettek. 2022-re. Ja, és tényleg, ez a falra ment a parlament milyen köszönőviszonyban van a magyar nyelvvel?

 88. gmihaly

  Bizony, az ogy. “hatásköre” és “illetékessége” is “felülíródik”, amikor “helyzet” van, “és nincs idő az időre (aljárási határidők és egyéb lacafacák) várni”(KISZ KB jelszó az 1980-as évekből). A törvényhozói hatalmi ág egymagában bakfitty, ha a végrehajtó és a bírói antagonistaként működik, és az önjelölt negyedik és ötödik hatalmi ág (média, civilek) tudatosan zagyvál, kavar (többnyire tudjuk, mit) és bénázik. Nota bene: Nagyon is jó munkamegosztás, hogy a civilek egyre jobban segítik a migránsokat, amit a kormány, a hivatalosság nem engedhet meg magának, ha nem akar olyan “viccessé” válni, mint Merkelék. Majd ők is összeszedik és megszívják magukat, ők megengedhetik maguknak a tétovázás luxusát.

 89. Vidéki

  Ha “Falra ment a parlament” akkor Vágó Gábornak meg esze ment.

 90. Vidéki

  Az USA idegenrendészete működőképes, nem úgy, mint az EU idegenrendészete!

  Az USA-ban nem az illegális határátlépők akarata érvényesül elsődlegesen.

  Az USA–ban nem időmilliomosok mondják meg, hogy mik vannak és mit

  hogyan kellene csinálni, hanem olyan jogosítványaik vannak a határrendészeknek,

  ami lehetővé teszi az idegenrendészet hatékony működését.

  Az Egyesült Államok idegenrendészete is csak
  úgy tud működni, ha az illegális határátlépőket őrizetbe veszik és őrizetben tartják őket a döntés meghozataláig. Ha nem vennék őrizetbe őket, úgy eltűnnének, mint a kámfor mielőtt intézkedhetnének (befogadásukról, vagy kitoloncolásukról) az idegenrendészetért felelős szervek.

 91. Jules001

  Nektek meg, balliberális szarháziknak szintén meg lehet tenni bármit, ami a a hazaárulás fogalmát kimeríti. Amit a Fidesz tesz, az legalább a haza (értsd: az összes polgár, benne Ti is mocsok liberálisok) érdekét szolgálja. MI lenne velünk, ha ez az eszement liberális csőcselék irányítaná az országot??

 92. Jules001

  Utólag megnéztem ennek a vagogabor-nak a fényképét. Hát semmivel sem különb az a szórös bibsi pofája, mint a cikk, amit volt pofája össze ollózni. Figyelj Te ostoba liberális szellemi csőd !! Kurvára utálunk, olvasd el a hozzászólásokat!!! Takarodj ki az országból, ha nem tetszik itt neked, Te liberális szellemi toprongy!! Az Izraeli rokonaid örülni fognak neked, amikor majd megjelensz a kibucban. Ott majd kedvetekre hergelhetitek egymást, te ostoba bértollnok.

 93. István Tamasi

  Szotyialista Mutyisztánban eddig sem számítottak sokat a törvények.

 94. Pál Gorka

  Hagy találjam ki: logikából megbuktál.

 95. Pál Gorka

  Csak az Országgyűlés akadályoztatása esetén, kihírdetett szükségállapotban.
  Szükségállapotot pedig csak súlyos, erőszakos fegyveres cselekmények esetén lehet bevezetni.
  Vagyis most nem.

 96. Pál Gorka

  Te vagy az élő bizonyíték arra, hogy az ember az állatvilágból emelkedett ki. Van, aki a statisztikai átlag felett teljesítette ezt a feladatot, te abba a 3 %-ba tartozol, akinek a statisztila szerint ez nem sikerült: nem vagy eleme az “ember” nevű mintának.

 97. Pál Gorka

  El kéne olvasnod a szájer által a Strassbourg-Budapest vonatúton írt, és a 2/3-os gombnyomogató biodíszlettel által megszavazott tákolmányt: pontosan szabályozza ezt a kérdést.
  Hogy ne terheld gondolkodással a fejedben levő légüres tért, segítek: a 48. cikkelynél kezdődik.

 98. Pál Gorka

  Csak egy dolognak nézz lsz. utána: Hány illegális bevándorló él az USA-ban?

 99. Szabó János

  Csakhogy nem bevetés történt hanem határbiztosítási feladat teljesítéséhez segédkezés. Hasonlóan ahhoz az esethez amikor árvízvédekezésnél feladatot teljesítenek, a feladat teljesítéséhez segédkeznek. Ehhez, ilyen esetekhez szerintem nem kell országgyűlési hozzájárulás. Mire azt megkapnák pl. árvízi vészhelyzetnél, az egész házat elvihetné az árvíz a benne levő fazonokkal együtt!
  Ja és lazán “bevetették” seregeiket a szomszédok közül is néhányan még ha jól olvastam anélkül hogy hadat üzentek volna egymásnak.

 100. nonemart

  Tetves libsik ? Hát tikteket honnan vettek elő szépapáim ? Takarodjatok mán a horthysta-fasiszta rengetegbe vissza, de azonmód ! Ez már itten nem a ti pályátok ! Vigyétek azt a hólyag orbánt is, szíjjártót is, kövért, rogántónit és – tudjátok mit – lázárjanót i a bakondibácsival. Jól ellesztek ott, ahol semmi törvény, semmi zöld, csak a homok. Ott játszhattok egymás idegeivel, játszhattok katonásdit is, piff-puff. Amennyit akartok. De – és ez a lényeg – ez itt Magyarország, ami semmilyen körülmények között nem lehet a világ szégyene, az európai kultúra legalja, az önkény bámulatos terepe. És nem írhattok minden szart ide sem. Hogy venné az ki magát, hogy leugassatok minden értelmes hozzászólót, csak úgy ! Hja, a Mutyisztánról – valahogy – nem a szocializmus jut bárki eszébe sem !

 101. Ildikó Virág

  …nyugi. A parlament megszavazta, szóval a katonák elláthatják már a határvédelmet.

 102. nonemart

  No, azért ez sem egészen úgy történt. De rendőrnek elmehet mindenki, aki akar, felvétel van ! Egyelőre.

 103. gmihaly

  Jobb später, mint Erzsébet. Az ogy. megszavazta, úgyhogy nincs puccs, okafogyott a “szájkarate”.

 104. Naruto Chan

  magadfajta kukacoktól valóban végveszélyben:)

 105. gmihaly

  Az ogy. megszavazta a katonaság bevethetőségét, így ez a kérdés eldőlt.

 106. vica01

  El. De remélem készült jegyzőkönyv.. hogy a felelősségre vonás idején ne kelljen találgatni, hogy ki a felelős a következményért.

 107. Erdosi Eszter

  Már most bármit megtesznek. Minden téren. Hogy miért is? Mert véleményem szerint nem volt rendszerváltás 1989-ben. Csak annak a látszata. Ha lett volna, az ügynöklisták teljesen nyilvánosak lennének, nem pedig továbbra is foglalkozásban állnának az épp halamon lévő, egyébként tök mindegy hogy melyik kormánnyal. Hiszen csak sakkfigurák a háttérből dolgozók kezében. Tényleg kíváncsi lennék, mely érdekcsoportok éltek túl ilyen szinten és fordítják vissza az országot oda, ahol 1956 előtt volt?

 108. Erdosi Eszter

  És bocs, most kikapcsolok. Nyilván észlelték, hogy nem helyénvaló dolog hangzott el, így jön a szokásos kibertámadás.

 109. Emery B.

  Zsidózgatsz nyilas ribanc?Spórolok neked nem vagyok liberális meg balos soha nem is voltam mint A FDESSSS JAVA!De ha ez kell ,hogy el legyetek írtva egyszer bizony változtatok ezen mint mindenki(!) körülöttem.Amire készülhetsz meg buntársaid,Szopás a kaptárban,Nem gondolod,hogy a lopott szajré trafikok földek üzlethelyiségek mind megmaradnak ugye?Örülok,hogy már araboztok is mert így plusz 1.5 milliárd ember feni rátok a kést ők előzékenyek választhatsz előbb basszanak-e meg és utána vágják el a nyakadat vagy fordítva.!Vágó Gábor ha akrna kitakarodhatna mert van hová mennie nektek nincs a kör bezárult ti itt fogtok megdögleni.És föleszitek a szart meg a moslékot amit kifőztetek.Bár nekem a kitakarodásotok jobban tetszene.Nézd meg az ellenzéki (már nem ellenzéki csak szólok)napi olvasottságát a kommenteket beszersz.Nincs esélyetek megbuktatok.Néz bele a századvéges quasimodo legújabb ötletelésébe hányan olvassák és kik.Tudod a nyuggerverő patronárus szélhámossal együtt ötlöték ki.

 110. Emery B.

  Téged már egy párszor elküldtek innét a picsába nem vetted?Nincs más slepped ahol baszod az idődet?Gondolom esténként valami fideszes csoportképre vered…csak az asszony meg ne lássa mert kibasz a nejlonszatyroddal együtt.

 111. gmihaly

  “Vagy ha nem, hát kisnyúl”(Arany János:Családi kör)

 112. gmihaly

  Ja, és a Maszop tartózkodott.

 113. Emery B.

  Ne usázz itt baromarcú ÉN tanultam és dolgoztam is ott szóval ebbe (se )röfögj bele!!Ott nem csak kerítést épitettek hanem ipart telepitettek a határ túldalára nem is akármilyent.Ipart tudod mi az?A kerítés ELSŐSORBAN a csempészet ellen épült.Majd beszertok de a migránsok csak nem akarnak itt maradni.Majd vissszajönnek ne aggódj amikor összerekják Európa legerősebb etnikai -üzleti kolóniáját német nyelvterületen.Németországban majdnem beszarnak ,hogy ez kizárólag ott történjen.Ja infarktust ne kapj nagyon sok illegális mexikóit ismerek itt akik már rég átjöttek Californiába azóta a gyerekei már az iskolát is befejezték nincs gond.Még adót is tolnak fizetik a számlákat…gondolom mint sok magyar szerencsétlen a havi százból.AZZZEMBEREK így hívjátok őket ugye?A mexikóiak sokat és jól dolgoznak nem úgy mint ti fidessszesek odahaza.Röhögök mikor a hazát emlegetitek nálatok azt jelenti haza/hordani ,vinni,lopni.

 114. Emery B.

  ?Spórolok neked nem vagyok liberális meg balos soha nem is voltam mint A FDESSSS JAVA!De ha ez kell ,hogy el legyetek írtva egyszer bizony változtatok ezen mint mindenki(!) körülöttem.Amire készülhetsz meg buntársaid,Szopás a kaptárban,Nem gondolod,hogy a lopott szajré trafikok földek üzlethelyiségek mind megmaradnak ugye?Örülok,hogy már araboztok is mert így plusz 1.5 milliárd ember feni rátok a kést ők előzékenyek választhatsz előbb basszanak-e meg és utána vágják el a nyakadat vagy fordítva.!Vágó Gábor ha akrna kitakarodhatna mert van hová mennie nektek nincs a kör bezárult ti itt fogtok megdögleni.És föleszitek a szart meg a moslékot amit kifőztetek.Bár nekem a kitakarodásotok jobban tetszene.Nézd meg az ellenzéki (már nem ellenzéki csak szólok)napi olvasottságát a kommenteket beszersz.Nincs esélyetek megbuktatok.Néz bele a századvéges quasimodo legújabb ötletelésébe hányan olvassák és kik.Tudod a nyuggerverő patronárus szélhámossal együtt ötlöték ki.

 115. Emery B.

  Az ország végveszélyben?amióta a nyakán ül a sok egykori kisz mszmp tag meg besúgó.Hálásak lehettek a migránsoknak hogy egy kicsit lelassítottak Magyarországon így nem a szennyetekkel volt a “NÉP MEG AZZEMBEREK” elfoglava vehettetek levegőt.Külföldön a prognózis max.1-3 és és végeztetek.Elolvadt a harmadotok már csak az “retteg” veletek a ki húzza belóle a lét.Most nézegetem a 4K-s tévéket nehogy lemaradjak hogyan leszenek összefogdosva a főkolomposok.A közpénztolvaj stadionmániás,a gülüszemü családelhagyó gumilakásos,a nyugger rugdosó,tömjén a gyöngytyúkvadász,meg a rohadt fogu csopper lajos akit lecserélt a felesége egy csajra,Mikk a kóla háromszoros család cserbenhagyó szarig adósodott volt miniszter.a biomagos kuruzsló,meg a sokat érő jani.Melyik nép zabálja be ezt sokáig gondolkozzatok kicsit!

 116. Pál Gorka

  Már korábban, az ogy-i szavazás előtt kirendelték a honvédséget. Vagyis ork bánék még a saját törvényeiket sem tartják be.
  A menekülthelyzetre tekintettel kihirdethető “szükségállapottal” pedig egy feles tv-nyel megkerülték a saját, gránitszilárdságú tákolmányukban lefektetett kétharmadot. Nem az első eset, amikor saját törvényeiket sem tartják be.
  Neked ez most tetszhet, de amikor majd téged cincálnak meg egy ilyen jogi trükk alapján, vinnyogni fogsz, habzó szájjal átkozódni vagy követ, Molotov-koktélt hajigálva felgyújtod fél Budapestet (mint 2006-ban)?

 117. Pál Gorka

  Akkor lsz. kérdezd meg a narancstálibokat, miért kellett a menekülthelyzetre külön törvény! Szerintem azért, mert így kerülték meg a saját tákolmányukat egy feles törvénnyel.
  (Amit te írsz, az vészhelyzet címmel elemi csapás, ipari baleset esetén benne van a tákolmányban.)

 118. Pál Gorka

  Adekvát válasz egy agyatlan senkitől az USA határőrizetéről.
  Azon kívül, hogy leütésszámra fizetnek, tudnál valami értelmes magyarázatot adni erre a hozzászólásodra?

 119. Szabó János

  Miért? A mostani helyzet szerinted egy laza cserkészdzsembori csupán? Véletlenül sem vészhelyzet???

 120. gmihaly

  Alaptörvény 48. cikk: A különleges jogrend.

 121. Qputyin

  A megvezetett átvert nép nevében ne beszélj. Ha majd hazaküldik a magyarokat is az agyrokkant vezér miatt, akkor figyeld meg a nép véleményét a rohadt narancsosokról.

 122. Péter Iványi

  Azt se tudod mi az hogy polgár ,ostoba bértollnok.

 123. Péter Iványi

  Attól még nem törvény bármi,hogy O Gy hozta.Létezik emberiség elleni büntett, amit “jogalkotással” is el lehet követni.

 124. Péter Iványi

  Nomen est omen.Kukacnak az ökörszem is félelmetes.

 125. Péter Iványi

  Bizony ez általában előfordul.

 126. gmihaly

  Sajnos a médiahacacáré által felhozottak nem passzolnak ehhez a tényálláshoz. Az “emberiesség” elleni bűntett fogalma új “termék”, még nincsenek taxatíve felsorolva tényállási elemek.

 127. gmihaly

  Az USA egymaga egy kontinens, jó messzire is van a világ konfliktusainak azon forrásaitól, amelyeket a volt gyarmattartó Európa ráhagyományozott, és aminek az elqrását folytatja. Mexikó meg állandó probléma, pláne, hogy úgy csaklizták el tőle Kaliforniát és Texast. Hát ezért kell a kerítéses határőrizet, az erős idegenrendészet a bevándorlási hivatalnokokkal, angol mintából kiindulva. Nándorfehérvár, a Szent Koronán belül elismerten külön jogállású Horvátország (horvát-magyar kiegyezés) és Trianon öröksége is a kerítés, tetszettek volna nem szakadárkodni, kedves délszlávok. Puhány Európa eddig jól megvolt a rész-fölrész “keleti” “ütköző államainak” háta mögött tehénszarként lapítva. Ez is “hagyomány”, “európai érték”, jobb most sem jutott eszükbe, csak a “sírjon az ő mamája”. Egyébként a leütésszámos dolgot illetően tévedésben vagy, úgy látszik, magadból indulsz ki.

 128. Pál Gorka

  Gratulálok, megtaláltad amire egy nappal korábban felhívtam a figyelmedet! Sajnos a címnél – úgy látom – nem jutottál tovább, de ez legyen a te egyéni problémád: olvasási-szövegértési “képességeid” fejlesztésében segíteni nem tudok, iratkozz vissza az ált. isk. 4. osztályába.

 129. gmihaly

  Faszikám, magyarázd el részletesebben, minősítgetés, sértegetés helyett, hogy melyik szövegrészre hivatkozol.

 130. őpmacspöp

  Ilyen cikket én is tudok: http://www.origo.hu/nagyvilag/20060215propaganda.html
  Tehát aki magyar, nem védheti a ruszkikat semmilyen téren? Ennyi erővel a németeket, osztrákokat, törököket is kezelhetnénk ugyanígy, velük is voltak csúnya ügyeink régebben. Azt kellene eldönteni, az igazságot keressük, vagy a prekoncepciónkat védjük minden erővel, hogy elkerüljük a kognitív disszonanciát. Amúgy nem védem én az oroszokat, a mosoly iróniát jelent a hozzászólásom végén, annyit akartam üzenni, hogy amikor azt állítja valaki, hogy a nyugati média hazudik és felsőbb hatalmi érdekeket képvisel, azt a nyugati médiában egyből összeesküvés-elméletnek titulálják, ellenben ha ők ugyanezt az orosz médiára képesek kijelenteni, akkor az talán nem ugyanúgy összeesküvés-elmélet? Nagyon durva propaganda megy mindkét oldalon, de az utóbbi időben az oroszok részéről az agymosó propaganda tényleg minden szintet átlépett, Oroszországban szinte meg is szűnt az oknyomozó újságírás, ennek ellenére vannak ügyek (bár nem sok), amelyben tényleg igazuk van a nyugati média állításaival szemben. Nem minden fekete-fehér.

 131. Péter István

  No ugye, cipőt a cipőboltból, a föld meg azé aki megműveli.

 132. nonemart

  Hangsúlyozzuk minden alkalommal, hogy mndenki, aki ebben a disznóságban részt vesz vagy rész fog venni, alapos vizsgálatnak néz elébe, és könnyen megütheti a bokáját. És tényleg hajtsuk be a bűnösökön a dolgot, ne legyünk megbocsájtók, mert ezek a mohó, kisfasiszta emberek sem azok.

 133. Anikó Bíbok

  A dicsőséges római kornak is vége lett egyszer. A mi időnk úgy néz ki, hogy most jött el.

  Ha ezt eltűrjük, akkor megérdemeljük, hogy az ország helyét sóval hintsék be!

  A vidéki emberek többsége már olyan kiszolgáltatott helyzetben van, hogy nem képes érdekérvényesíteni. A város emberek meg azt hiszik, hogy ez nem az ő problémájuk. Amikor majd rájönnek, hogy mégiscsak az övék is, akkor meg már félek, hogy késő lesz.

  De megérdemeljük,mert hagytuk magunkat egymás ellen uszítani, hagytuk a fegyveres erők nyugdíjának elvételét, hagytuk a rokkantakat éhhalálba küldeni, eltűrtük a magánnyugdíjak elrablását, hagyjuk, hogy az egészségügy szétrohadjon, hagyjuk, hogy a gyerekeinkből rabszolgákat neveljenek.

 134. gmihaly

  Álszent ez az éretlenkedés, olyan Kucsera Venceles.

 135. Abádi Szabó Imre

  Rodolfo mester: Ha a kezemet figyelik, a számmal csalok, ha a számat figyelik, a kezemmel…

 136. gmihaly

  Hatalmas a szavak ereje, ez családi örökség nálad. Kucsera Vencel pedig a nevéből fakadóan is benesországi, ha érted, mire gondolok.

 137. Péter Iványi

  Annál is inkább mert édesanyám anyai ágon Felvidéki,ő köszöntötte 10 évesen népviseletben-természetese többek között- a Dunaszerdahelyre 38-ban bevonuló magyar honvédeket.Érdekes lett volna ha kiderül,ahogy apai nagyapámat is,aki lovastüzér ütegparancsnokként részt vett a Fevidéki bevonulásban. (Harc mint tudjuk ott nem volt)

 138. gmihaly

  Dunaszerdahely és általában a Csallóköz az elvtársvilágban is nagyon magyar város maradt, akárcsak az északi Komárom és környéke. De Kucsera Vencel fiktív személy ugyan, de nem is szlovák, ahogy Edvard Benes sem volt az. Viszont már Háy Gyula elvtárs sem szerette Kucsera elvtársat, igaz, ő más okok miatt.

 139. Péter Iványi

  sajnos még nem jártam ott,

 140. Péter Iványi

  még szerencse,hogy van némi önkritikád,és inkább arctalanul böffögsz,mintsem minket ijesztgess sunyi pofáddal a képernyő elótt.

  Nem feltétlenül fontos zavarnod itt a vizet,ha nem tetszik gerincelőhúros mivoltodnak az,hogy néhányan -sajnos egyre kevesebben- az ember értékek hiányát fájlaljuk,és nagyra tartjuk azokat,akik értékek mentén mártják tintába tollukat.

  És szeretnélek megkérni továbbá egy szívességre.

  A legközelebbi seggnyaláskor rebegd el bálványodnak hogy engem is érdekel nagy fehér ülepe, egy tunikánbillentés erejéig.

 141. Futóbolond, a közéleti paranoi

  Egy valós történet aróól, hogy ezek az érdekkörök , hogy darálják be a jogaiért küzdő kisembert!

  suzukimaffia.blog.hu

 142. remekelek

  Te vagy az élő példája annak, hogy agyhalál után is van élet…

 143. Csajági Laura

  Ezt a 3000 milliárdot az ellenzék lenyúlásnak emlegeti, pedig ennek egy részét a Bajnai-ék által felvett IMF hitel törlesztésére kellett felhasználni. Az IMF azt akarta akkor, amit görögök meg is tettek, hogy 20 -25%-kal csökkentsék a nyugdíjakat , a gyest, családi pótlékot…., ha nem fizeti ki 2000 milliárdos hitelt! Orbán nem akart megszorítást. Ezért nem tárgyalt velük, hanem nagyon gyorsan visszafizették a tartozást a magán nyugdíjból.

  A maradékból az ország működtetését kellett elkezdeni, mivel üres kasszákat örököltünk, mert az előző kormány már jó ideje hitelekből működtette az országot.

 144. Gabor Pokoradi

  Igen, mind mind az EUs adófizetők pénzéből.

 145. Csajági Laura

  Gondolkodj!

  A baloldal eladta az energia szolgáltatókat, bezárta a kórházakat, iskolákat, eladták a MÁV székházat….! 8-10 ezer tanár, 4000 orvos került az utcára,

  A munkanélküliségi ráta 11,4 % volt!! Az államadósság 22 000 milliárd Ft. Mínusz – 7 % volt az államháztartási hiány, túlzott deficit eljárás indult az ország ellen, nem tudták lehívni az uniós pénzeket!!!

  A gáz árát 300 %-kal emelték, a villany árát 200%-kal……. Elvették a 13. havi nyugdíjat és fizetést. Nem fejlesztettek csak egy autópályát, akkor miből lett ez a hatalmas államadósság??!!

  Nem cserélték le az elhasználódott járműveket, nem tatarozták az épületeket…….

  Az országot hitelből működtették!

  Szakértő kormányt kellett mellettük felállítani, hogy a választásokig ne menjen csődbe az ország!!!

  Most ezek akarnak olyan áron visszakerülni a vezetésbe, hogy mocskolják a Fideszt!!!
  Hazugságokkal, rágalmakkal, gyűlöletet keltenek a Fidesz kormány ellen!!!

  A képen a kormányzati negyed MSZP-s fejlesztés! A másikat nem kell kommentálnom.-
  ha ők vissza kerülnek a hatalomba, valóban szar hely lesz ez az ország!!!!

 146. agyament

  Mennyi az óradíj? Otthonról is lehet nyomni, vagy bejársz az irodába? https://disqus.com/by/csajgilaura/

 147. asztmás kakaóscsiga

  Ki vagy te, hogy örököltél egy egész országot!?

  Az ország nem a tiétek, pribékek!

 148. asztmás kakaóscsiga

  21) GYŐRI Petz Aladár 11 milliárd CSÚCS TECHNOLÓGIA !!!

  Ehhez annyit, hogy ide járok ha kell valami miatt de a 11mrd-nak nyomát se látom. Ellenben mindig szar a lift, nincs wc-papír se szappan, sok ajtón nincs kilincs, úgy kell keresni valakit, aki beenged, tiszta középkor.

 149. Akos Palla

  MIért nem válaszolsz ha azért kapod a fizetésed???? Nehogy beköpjelek!

 150. Tekvando Felsőházy

  De leginkább az olyan legyek miatt [email protected] ez az ország mint amilyen “slejmshow”.

 151. XXXL

  Laura, Laura. Az élet nem ilyen egyszerű, ahogyan gondolja. Kedvencei már nagyságrendekkel többet loptak, mint a fletóék, és tudja, az a legnagyobb baj, hogy van még két évük. Csak nehogy földönfutó legyen maga is….

 152. Csajági Laura

  Amikor lopták az országot, akkor az meg is látszott rajta!!- nem a fejlődés útját járta!!!
  KI állítja, hogy lop a kormány???- az ellenzék!!!
  Mi az ellenzék érdeke???- hogy választásokig lejárassa a kormányt!!!!
  Csak józan logika kell ahhoz, hogy hol az igazság!!!!!!!!

 153. Csajági Laura

  Nem pénzért csinálom, úgy hogy nincs kinek árulkodnod!- ha ráérek válaszolok!
  Nem csak a gazdagok bére érte el a 32 % -os adósávot. Nem érte meg túlmunkát vállalni, mert a plusz pénz el is úszott, az adó miatt, a jutalomból is alig kapott, akinek a jutalom miatt ugrott a sávja. Már van értelme többet dolgozni, mert akkor többet is keresünk!
  A minimálbér megadóztatásával egy kiskaput zártak be!!! Senki nem járt jól, akit minimálbéren alkalmaztak és zsebbe kapta a többi pénzt!!! – majd a nyugdíjnál rájönnek, hogy kitoltak velük!!
  Azóta már 75000 – 111000 Ft-ra emelkedett a minimálbér, csak egy év volt amikor 2000 Ft- nettóval rosszabbul jártak, de ezt is kérhették az államtól!!
  SZÁNALMAS, HOGY MÉG AZT SEM TUDOD, HOGY AZ INFLÁCIÓ NULLA KÖRÜL VAN!!!!! – DE DUMÁLSZ!!!

 154. Csajági Laura

  NEM AZT ÍRTAM, HOGY ORSZÁGOT ÖRÖKÖLTÜNK, HA NEM AZT ÓRIÁSI ÁLLAMADÓSSÁGOT!!!! ÜRES KASSZÁKAT!!!! TÖKRE TETT ORSZÁGOT!!! ELHANYAGOLT UTAKAT, ÉPÜLETEKET, LEROBBANT GÉPPARKOT!! ELADÓSODOTT KÓRHÁZAKAT, ÖNKORMÁNYZATOKAT – ezt hagyta örökségül maga után az MSZP-SZDSZ kormány!

 155. asztmás kakaóscsiga

  Most is azt írod hogy országot örököltetek, ott van a második négyes felkiáltójel-csoport után.

  Hat év után nem kínos még mindig hátrafelé nyilazni? Inkább néznétek előre, mer közeleg a betonfal!

 156. László Németh

  Kedves Csajági Laura! Köszönöm Önnek a mai napot, régen nevettem így tiszta szívből, mint az Ön írásain…:) Istenem, végre egy ember a Fideszből, aki megdolgozik a pénzéért! Minden, amit leír, egy gyöngyszem a maga nemében. Különösen azok a felsorolások tetszenek, ahol egyesével leírja melyik beruházások voltak azok, ahol a legtöbbet loptak a fideszesek. Hát, az igazi gyöngyszem…:)

 157. Csajági Laura

  Mi a baj a mondattal? Csak az ön szavait ismételtem. Vagy a többes szám nem tetszik? Hiszen mindannyiunk nyűgje ez a hatalmas adósság!!! Valamennyien hozzájárulunk egy kicsit a törlesztéshez! Ráadásul azt sem tudjuk hova lett ez a rengeteg pénz?? !!
  Amíg a nincs vissza fizetve, addig fel kell emlegetni!!! – tudom ez nagyon kellemetlen azoknak, akik összehozták! Bizonyára örülnének már, ha feledésbe merülne.

 158. asztmás kakaóscsiga

  Egyszerűbb lenen a visszafizetés, ha nem növelnék folyamatosan, töretlenül a mindenkori kormányok.

  Most mi történik? Nem pörög a gazdaság, ezért 412Mrd Fortinttal megemelik az állami kiadásokat. Ha ezt nem fedezi adóemelés, akkor ennyivel nő az adósság, ha adóemelésből szedik be, akkor még inkább visszafogják a gazdaságot.

  Azt kéne felfognia a politikusainknak (mindnek) hogy a kicsi, szabályzó állam a jó állam. Sok tehetséget, jó ötletet öl meg a bürokrácia és a túladóztatás.

  Az adósságunk nominálisan az elmúlt hat évben is nőtt, GDP arányosan talán csökkent (Eximbank megítélése nem lényegtelen) pedig volt egy egyszeri, 3000Mrd-os bevétel! Mivel minden költségvetésünk deficites így az adósság nominálisan szükségszerűen folyamatosan nő!

  Mivel most megtorpant az ingatag növekedésünk, így GDP-arányosan is biztosan emelkedni fog.

 159. Csajági Laura

  Én sem érek rá most egyesével megcáfolni a rágalmakat! Csak a fizetésre reagálnék! A minimálbér közel egy millió főt érint az 75000 – 111 000- re (ha levonjuk a 15 % adót akkor is 35 % emelés) emelkedett! A nyugdíj 24,8 %-kal emelkedett 3 millió nyugdíjast érint. Csak ez fele a lakosságnak és még nem beszéltem az életpálya modellekről!
  Sem arról, hogy mennyivel többet ér most ez a pénz, mint 2010-ben!!!

 160. Csajági Laura

  Azon van a Fidesz kormány, hogy visszafizesse!
  Egyenlőre az is eredmény, ha nem nő tovább, hiszen ahhoz hogy több legyen a bevétel fejlesztések kellenek.
  Miből fizették volna vissza???? Hiszen az adósság kb. az ország éves működési költségének a 2/3 és még a kamatok is ott vannak. 2010-ben a hitelek éves kamata éppen annyi volt, mint az oktatás egy éves költsége.
  Ebben az évben már fedezi az ország bevétele a működtetést! – nem fog tovább nőni!
  Nem torpant meg a növekedésünk! 0,9 % -ot emelkedett a GDP, egy téli negyedév emelkedő adata! Semmi baj nincs vele!!! Ezt megint eltúlozta az ellenzék!!!

 161. asztmás kakaóscsiga

  Az ország bevétele NEM fedezi a működtetést. Már csak azért sem, mert az ország nem is működik kielégítően (nem Gambia a benchmark!)

  eltúlozta az ellenzék amikor Orbán válságtanácskozást hívott össze? Kérem ezt gondolja át.

 162. asztmás kakaóscsiga

  Egyenesbe jönnek – persze. Ha az GDP idősora egy vízszintes egyenes, azt hívják stagnálásnak. EKG-nál már nagyobb a baj.

  Amúgy volt válságtanácskozás, ideje szembenézni a valósággal!

 163. Csajági Laura

  Ezt pontosan tudom, hogy nagyon rosszul jártam, Sajnos meg sem közelítettem az 500 000 Ft -os havi fizetést, talán ha annyi a fizetésem nem zavar a magas adó, Én 200 000 Ft-ot kerestem, ezzel a pénzel még az alacsonyabb adósávba estem, ha jött rá egy ki pluszpénz, akkor átléptem a felső sávba, így a kapott pénzből 32% adót+ 10% nyugdíj járulékot és egyéb járulékokat vontak, úgy hogy a jutalomnak legalább a fele ugrott!

  Most 15 % adó+ 10% nyj és az egyéb kb. a negyede ott marad az embereknél a bruttóbérből.

  A minimálbér emelése 51 % volt, ha ebből levonjuk a 15 % adót, ami nem volt korábban a minimálbérnél, akkor is marad 36% emelés, ebből nettóban kb. 26% az emelés!!!

  A táblázatodból nagyon jól látszik, hogy az infláció 2014-ben -0,2 % volt tehát már a 0%-nál is alacsonyabb és azóta is ott mozog a 0 körül.

  Akár mennyire is szeretik is azt kiabálni, hogy a Fidesz elsikkasztotta a 3000 milliárdot. AKKOR SEM IGAZ!!!
  2000 milliárdot be kellett fizetni a IMF-nek 500 milliárdot egy másik hitelbe! A hiteleknek a kamata folyamatosan növeli a hitelt ez így van ha ön veszi fel akkor is!!!

 164. Akos Palla

  még mindig nem érti 😀 és mégis prédikál. 200 000Ft-ot keresett amivel az alacsonyabb adósávban esett, és ha jött rá egy kis plusz pénz, teszem azt 50 000Ft, akkor a 32%-ot csak abból az 50 000Ft-ból vonták le a maradék 200 000Ft-ból ugyanúgy 15%-ot te idióta, tehát ha több pénzt kerestél és pont átcsúsztál a magasabb adósávba akkor nem kaptál kézhez kevesebb pénzt, ez irdatlan nagy baromság lenne, csak a az 50 000Ftodból vonták a 32%ot. Érted már????
  Egyébként meg ne csak m1et tessék nézni, most komolyan a világ 2. legkorruptabb miniszterelnöke a miénk az mszp 10ed ennyit sem lopott mint Orbán, az egész rendszer már a korrupcióra épül, s ha mindez nem lenne elég alapvető szabadságjogainkban is korlátoztak, tehát nem elég, hogy többszörösét lopják mint az mszp, hanem még diktatórikusabb is a hatalom. Csak gondolkozni kell, és nem a fideszes médiát majmolni, hanem a függetleneket olvasni

 165. nokiaz

  ajvé a nöket otthon verik öket meg az utcán kb ugyanazok!

  ez nem lmbt elleni támadás volt hanem homofób !!!
  nagyon sok más’ közben homofób is
  másságtudatunk része saját önfurcsaságuk

  /21 százaban mindenkinek kéne tudni h az ember magát mindig !!!
  másnak érzi mint a TÖBBIEK-et
  magát mindig kivülállónak-megfigyelönek ! érzékeli mert a szubjektum igy müködik /

  belsö eröszakos agresszor és áldozat tudatos
  https://www.youtube.com/watch?v=vv2qrY4ULok
  sürgös mentális segitséget nyujtani minden !!! eröszakoltnak mielöbb!
  nem 20 évesen hanem akkor mikor megtörténik …egymás rontjuk meg

  lmbt rehabilitálni és nem külön szedve megjelölve támogati
  de egy szabad szex-szeretet vagy természetes természet nap –
  !!!! napot mindenképpen kell (Karnevál az élet csodálata és a közösségi együttlét öröme)
  minden idöben majd minden kutúra része és abszolut hiányzik a közösségeinkböl

 166. OKdoki

  Csak lopott pillanataim vannak kommentelni. Furcsa, töredezett lesz, de hát ez van.
  Görögorszwgba meg fognak érkezni a menekültek, de azok is akik nem azok. Görögország a többségüket nem tudja visszatoloncolni. Törökországba meg csak a törököket, azaz senkit. Akiket egyébként vissza lehet toloncolni, azok akiknél a nemzetközi jog, fogadó készség szikrája és a fizikai képesség erre alkalmat ad.

 167. OKdoki

  Ha jól tudom, Líbiában az EU létrehozott egy befogadó központot. Olaszországhoz közel elfogott csempészbárkákról oda is visznek vissza embereket, akik ott adják be a kérelmüket, és várnak az elbírálása. Nyilván Líbia megfelelő segítségért cserében együttműködik addig amíg ere lehetősége van a központ kormányzatnak. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy valamennyi embert onnan is be kell fogadni, akiknél a menekült kérelem megalapozottnak tűnik, a többiek visszaküldésében meg segítséget várnak. De eddig a pontig erősen félős, vagy erősen elutasító embereknek is el kell jutni a témában, még ha érzelmileg nem is tudnak azonosulni a fenti videóval.
  Tehát, a görög hatóságok a majd 450 kilométeres partszakaszukon (csak a törökökkel határos vizek, nem a partvonal, mert az sokkal több) nem tudnak mit csinálni. Akár láthatják is (éjellátó készülékkel) a csónakon érkező menekülteket, de tenni szinte semmit nem tudnak. A hajóikat nem süllyeszthetik el. Maximum elkobozhatják az embercsempésztől és őt betehetik a dutyiba, de egymillió embert nem lehet dutyiba tenni, hiszen azt is fizetni kell. Sem erkölcsileg nem magyarázható. De a legfontosabb, hogy ez semmire sem megoldás. Törökországban is egyre zártabb táborokban éltek, alacsony színvonalon. Kit riaszt ez el? Vízbe nem ölhetik Őket és nem is akarnak ilyet tenni, minta hogy számos görög határőr, katona kikérte magának ezt a feltételezést. Ha valaki az eddigi érvek után épelméjűnek érzi, hogy majd elmegy bárki katonasága, vagy Ő maga, hogy görög vizeken embereket lőjön a tengerbe, annak nem érdemes tovább magyarázni, bár érzékeltetem a helyzetet. Egyrészt a görög haderővel kell szembenéznie, akik ezt nem engedhetik meg a saját vizeiken, hiszen a következmények Őket terheik mindenféle jog alapján. Ha arra gondol, hogy megfogják a menekültek hajóját és vissza lökdösik török vizekre, még inkább kirakják őket valamelyik török kikötőbe, annak elégé érdekes elképzelései vannak a nemzetközi jogról és lehetőségekről. Bárki bármilyen ügyes cserkész, a görög haderő azon kevés dolgok közé tartozik ami elég jól működik az abban az országban. Meglehetősen erős, és rendszeresek az imitált dogfight-ok a szomszéd légierejével. Nos, ha van azért valami ami a térségben erősebb a görög haderőnél, akkor az a török haderő….Nem lehet kirakni senkit a török partokon a belegyezésük nélkül. Egészen más a mezőn felhúzni egy kerítést, ahol az átmászást megkísérlőket vissza lehet zavarni, ha esetleg észreveszik. És ha nem? Na, igen! Mennyit is ér a kerítés itt? Múlt évben több, mint 12 000 menekült jutott úgy át a kerítésünkön, hogy már csak belül fogták el Őket. Hányat toloncoltak vissza Szerbiába? Tudtommal, egyet sem, mert Szerbia, a nemzetközi jogra hivatkozva nem tudja Őket fogadni. Ja, ha mi nem mutatunk szolidaritást! Ha nem keressük a közös megoldást, akkor annak is meglesz a következménye. Szóval magyar pártok szerint, megvédjük európát. Tényleg? A múltévi menekültek többségét már áttoltuk Ausztriába. Ja,, a Szerbek meg hülyék! Ha nem hozzájuk bejut néhány tízezer menekült, akkor elosztás helyett, majd ott tartják az összeset és még a magyaroktól is visszavesznek. Hát persze! Nem kell szeretni a menekültet és a félelemnek is megvan a valóság alapja, de azért még gondolkodni lehet és kell is. Folyt köv! Sok-sok mindenről.

 168. OKdoki

  Szóval, a menekültek vonulása lelassítható, ez nem vitás, de megállítható-e igazán? Tehát, a példa egyszerűsítése kedvéért vegyük azt, hogy már Görögországba vannak. “Ott gebedjenek meg, de mi nem engedjük át a bolgár, a macedón és az albán határon, mert kerítést építünk!” mondhatná az erősnek tűnő megoldások embere. Ezeket az országokat már meg sem kell kérni, de akár lehet is, és pénzt is adhat nekik a magyar kormány, a közös megoldásba vetett hit hiánya már megtette a hatását. A legjobb az, hogy “minden lánc csak annyira erős, amennyire erős a leggyengébb láncszeme”. Törökországnak és Görögországnak is van még tengeri határvonala. A Törökországból menekülők simán választhatnák a bolgár tengerpart felé vezető utakat is. Még ha húzna is kerítést néhány kilométeren keresztül a tengerpart mentén a bolgár kormány, akkor sem zárhatja le a strandokat. És megérkeztünk a probléma továbbgyűrűzéséhez. A menekült beszáll a csónakba és utazik 20-30-40 kilométert a Fekete-tengeren majd megérkezik a bolgár vizekre. itt elkapja a bolgár partiőrség. Aztán mi van? Törökországba nem viheti. Bár a kerítésig elszállíthatja és ott átlökhetik, de hamar véget kéne vetnie ennek a gyakorlatnak, mert panasszal fognak élni ellenük több fórumon, hogy hivatalosan lökdösnek át embereket bolgár területről. A törökök nem hivatalosan csinálják, csak “nem veszik észre az elindulókat”. Ugye emlékszünk, Magyarország sem dobálhatja át a menekülteket Szerbiába. Nehogy valaki azt gondolja, hogy én támogatom az ellenőrizetlenül flangáló menekülteket. Kel az ujjlenyomatvétel és adataik rögzítése, stb. Fontos a menekült státusz elbírálása is. Elfogadom, hogy az országok többsége alkalmas az életre, így az onnan ideérkezők csak egyéni elbírálás alapján kaphatnak menekült státuszt, aki pedig nem kap azt vissza kell toloncolni. Nem azért mert nem egyenlő minden ember, vagy mert nincs joga egy élhető élethez. hanem azért, mert jelenleg az Európai Uniónak meg kell oldani egy komoly menekült kérést, amit a szírek és észak-irakiak jogos igénye jelent. Valószínűsítem, hogy ez elérheti a 2 millió menekült befogadását és oltalomban részesítését. A másik kétmilliót kéne Törökországban, Egyiptomban, Jordániában és Libanonban tartani, ha lehet. Illetve elosztani a világban, ha találunk együttműködő partnereket. Egyébként vannak, még ha kevesen is. Új-Zéland több ezer közel-keleti befogadására tett ígéretet, bár azt nem tudom hol áll az ügy. Uruguay is befogadott bő száz embert. Elfogadom, azért ez közel sem nagy segítség összességében, még ha valamennyi befogadó ország megérdemli a köszönetet. Szóval, irániakat, pakisztániakat, bangladesieket, stb. simán vissza lehetne küldeni. Van azért még jó pár menedék esélyes régió az (Szomália, Afganisztán). Itt egy pillanatra kilépek a gondolat folyamból. Például az irániak! A perzsa fiatalok tömegesen nagyon mások, mint a közel-keleti régió több más országában. Egyrészt a fiatalok aránya magas az országban és kevés a munka, de a képzettek aránya is hatalmas. Irán az egy főre eső diplomások versenyében a világ első öt országában végez. Vezetésük minél inkább Amerika ellenes volt, annál inkább nyugatos a többség. Ez a rövid kitekintő csak a beilleszkedési szempontból kisebb nehézségű rész előfutára kívánt lenni.
  Visszatérve az eredeti gondolatmenethez a törökökkel együtt kell működni, miközben Ők sem tudják teljesen megakadályozni a menekültek beáramlását (bár már volt elszórt, egyéni próbálkozásuk, néhány géppisztoly sorozattal, lett is botrány belőle).

 169. OKdoki

  Nagyon messze vagyunk még a beilleszkedés problémájától. Hát még a védelmi képességektől. Csak azért mondom, mert van szándékom érinteni azokat a témákat is, de valami sorrendet kéne tartani, hogy az először jelentkező probléma megoldhatóságától haladjunk. Fontos leszögeznem, akár itt a közepén, hogy elfogadom és megértem honfitársaim és az EU polgárainak félelmét a terrortól. Magam is félek, és félnék attól ha engem vagy családomat fenyegetnék közvetlenül, mondjuk a Metrón vagy valahol túszként. Ez nem bűn. És bár ez is félelem (ami agressziót szül, ahogy már említettem), értelmesen átgondolva lehetnek megoldások és ha a félelmünket átgondoljuk akkor hasznosabban is munkára foghatjuk, mint az ilyen önérdekes “hányás” ami a politikai életben egyre inkább eluralkodik, nem csak nálunk. Sőt, máshol (na hol?) még annyi alapja sincs az idegenekkel szemben érzett gyűlöletnek, mint a muzulmán vallású menekülők esetén, a közéjük keveredett esetleges terroristáktól való félelem, vagy hogy a következő generációik terroristákat is kinevelhetnek, még ha azok nincsenek is sokan, ahhoz azért elegen, hogy megöljenek néhány ezer embert. Szóval, ez a téma sokkal fontosabb, hogy elintézzük a magunk “provinciális” magyar módján, egy kis hányással a parlamentben vagy valamelyik tévében öt perc alatt. Folyt. köv!

 170. OKdoki

  Tehát a falak nem tudják megakadályozni emberek áramlását? Attól függ mit állítunk mögé. Izraelben a fal hatékonyan megakadályozza a beáramlást. Mondjuk, nem ilyen szögesdrót, hanem a berlini falra emlékeztető, komoly fegyveres őrséggel védett építmény. És ami fő, az őröknek valóban tűzparancsa van. Mi van ha a tenger felől érkeznek behatolók? Nincs fal. Az izraeli partiőrség feladata feltartoztatni az érkezőt, mondanom sem kell, hogy akár fegyverhasználattal. Teljesen átjárhatatlan? Nem. Több, mint tízezer menekülő érkezett a múlt évbe úgy, hogy a katonák beengedték Őket az országba. Kik? Főleg afrikaiak, és elsősorban muzulmánok. A zsidó bevándorlást nem számítják ebbe bele. Jelenleg Izrael is “gondba” van, mivel csak ideglenes oltalmat szándékozik adni nekik, de nem tudja Őket továbbküldeni.
  És a fal Mexikó és az USA határán? Hát, ugye Trump végig akarja építeni, mert a részleges falat nem találja kellően hatékonynak. Az a helyzet, hogy Mexikónak érdeke együttműködnie az Egyesült Államokkal. Úgyhogy, mexikóiakat könnyű visszatoloncolni, de az összes dél-amerikai országba visszaküldhetnek bárkit, ahogy a nemzetközi jog ezt meg is engedi. Így a fal szerepe az átjutás megnehezítse, és az elfogás megkönnyítése lesz. Jelenleg csak Kubába nem küldenek vissza senkit, de már ezen is szigorítottak egy ideje. Ahhoz amerikai területre kell lépnie. A Kubába visszaküldötteket már nem fenyegeti komoly retorzió. Már magyar oldalakon is felhívták a figyelmet, hogy 1980-ban bő 125 ezer kubai menekült érkezett az országba, amikor Castro egy rövid időre “kinyitotta” a határokat. Kiderült, hogy a börtönökből kemény köztörvényes bűnözőket is áthajtottak. Nagyot emelkedett a gyilkosságok száma Floridában. Volt példa arra, hogy terhes anyától úgy rabolták el az autóját, hogy a hasába kést vágtak. Meghalt Ő is és a gyermeke is. Muzulmánok? Válaszoljak? Ugye nem kell? Kemény volt, de a néhány hónap alatt a hatóságok úrrá lettek a helyzeten és visszaküldtek 3000 komoly bűnözőt Castonak, aki visszafogatta Őket, mentek vissza a dutyiba. Az azonban látszott, hogy a magyar újságírás “provinciális”, tájékozatlan. Ugyanis ezzel egyidőben kezdődött a salvadori polgárháború. 1980 és 1990 között, amíg tartott 1 300 000 salvadori érkezett az USA-ba. A Reagen adminisztráció nehéz helyzetbe került, de kitartott a befogadás mellett. A Kubaiak, bizonyos értelemben ipari tanulók voltak a salvadori maffiához képest. Kaliforniában volt börtön, ahol csak salvadoriakat tartottak fogva. Az 1990-ben véget ért polgárháború alkalmat adott arra, hogy az elítélteket, akik még nem kapták meg az állampolgárságot (sokan voltak, hiszen először csak oltalomban részesültek) visszaküldjék a hazájukba.
  És ne felejtsük a spanyol enklávékat Marokkóban, Ceutát és Melillát. Mindkettőt kerítés védi, még a tengerbe is benyullik vagy százméter hosszan. Ez már régóta így van. Ez EU mégsem panaszkodik. Miért? Összefogtak Viktor ellen, mi? Nem. A kérdés rendezett, Marokkó visszafogadja azokat akik átmásznak a kerítésen. Mivel kis terület így jól védi a spanyol határőrség és szinte mindenkit elkapnak aki átjut papírok nélkül. A marokkóiak útlevéllel, de régota vízum nélkül beléphetnek a városállamokba és munkavállalási engedélyért is folyamodhatnak. Nem is Ők szoktak ide bemászni, ugyanis a spanyol kompokra nehéz megfelelő papírok nélkül feljutni. A két város pedig nem alkalmas hosszabb idejű tartózkodásra, azaz csak szállodában, az utcán alvókat visszaviszik Marokkóba.
  Visszatérve, lehet kerítést emelni (már van) a török-bolgár-görög szárazföldi határon, de ez csak a probléma megoldásának egy eleme. Nevezetesen, hogy valamilyen szinten ellenőrizni lehessen a papírok nélkül érkezőket, akik a tilosban akartak átkelni. A megoldás ennél sokkal több elemet kell, hogy tartalmazzon.

 171. OKdoki

  Az EU eddig nem toloncolta vissza pakisztániak, stb. országok lakóinak hadait? Dehogy nem! Pakisztánt azért nevesítettem, mert a kétezres évek végén évente egyszer-egyszer leszállt egy európai szélestörzsű gép Ferihegyen, amelyik a Magyarországról kitoloncolt pakisztániakat vette a fedélzetére, a szabad helyekre, a többi országból kitoloncolt pakisztániak mellé. Ha valaki óhajtja megkereshetem valamelyik magyar Spotter oldalon az egyik A330-ast, ami azt hiszem 2011-ben járt itt utasok felvétele céljából?

 172. OKdoki

  Szerintem, eljutottunk odáig, hogy mindenféle érzelemtől mentesen kijelenthetjük, bizonyos számú menekültet be kell majd fogadni az EU-nak. És ez a szám nem lesz majd alacsony, bár ez a csúcs csak ideiglenesnek tűnik. Évtizedekig meg sem közelítette a számuk a mostanit, érthető okokból ez most megugrott. Van rá esély, hogy lesz még ilyen, de reméljük lesz elég idő a jelenleg érkezettek beillesztésére. Mert nem mondom azt, hogy ez nem jelent kihívást, és hogy ez mindég sikeres. Mit lehet ennyi emberrel csinálni? Vagy ahogy mondani szokták, a Merkel idehívta Őket, ez az Ő hibája, legyen az Ő gondja. Ide hívta Őket? Az emberek nem emlékeznek még a magyar hírekre sem? Érdekes, addig senki nem mondta, hogy Merkel hívta, amíg a miniszterelnökünk ki nem jelentette, hogy csak kerítés építésével lehet megállítani a tömeget. “Ide ne jöjjenek”. Erre jött a hír, hogy a Kancellár kijelentette a szíriai menedékkérők menekültnek számítanak és be kell fogadni Őket. Valójában csak ténymegállapítást tett, az előzőekben levezetett okok miatt. Bár ennek volt további bátorító hatása is, szerepe alig értékelhető. Akkorra Magyarországon már majd százezer ember érkezett és nem kis részük tovább is haladt, mindenféle regisztráció nélkül. A Balkánon, illetve egy schengeni övezetbe tartozó országban (Görögország) ennél már többen voltak épp úton. Nem kellett ahhoz semmit se mondani, hogy a törököknél élő menekültek ismerősöktől hallják, többen elértek nyugat-európai országokba és nem utasították ki Őket. Törökországnak láthatóan érdeke, hogy a rá nehezedő nyomást csökkentse. Nem hiszem, hogy ezért hibáztathatnánk. Főleg nem Mi, akik sehány menekültet sem akarnak befogadni, és azoktól akik bejutnak az országba a lehető leghamarabb megszabadulunk úgy, hogy nyugat felé engedjük Őket, mondjuk ez a természetes szándékuk is, így nem is kell tevőlegesen hozzájárulni. De, ellentétben Törökországgal, ránk nem csak a nemzetközi, de az EU-s és a schengeni jog, illetve megállapodás is vonatkozik. Így a nálunk regisztrált menekülteket (ami a fele sem a valós átáramlóknak) vissza lehetne küldeni. Amikor a miniszterelnökünk retorikája az együttműködés ellenes lett ebben a kérdésben, illetve csak az saját nézőpontját szajkózta a tények megismertetése nélkül, voltak akik belengették válaszul az addig regisztrált huszonötezer menekült visszaküldését. No mindegy, ez csak egy kis magyarázat volt.
  Szóval jó néhány menekült biztos lesz az EU-ban. Mi legyen a követett módszer ekkora tömeg megfelelő kezelésére?

 173. OKdoki

  Települjenek le a menekültek Németország és még egy két befogadóbb Nyugat-európai ország nagyvárosai szélén? Megint az “úgy kell nekik” alapon? Újra megjegyzem, elfogadom, hogy ellenérzéseket táplálnak honfitársaim muzulmán menekültekkel szemben. Valóban van kockázata annak, hogy rövidebb, de még inkább hosszabb távon merényletre kerülhet sor. Ez mindenképpen növeli ennek az esélyét, mivel a magyarok csak ritkábban robbantgatnak, mert céljaik elérésében ezt kevesen látják hatékony eszköznek. Annak a kevés magyar szélsőségesnek a pénzügyi támogatása meg csekély. Viszont volt ilyen Magyarországon is, érdekes mennyire szelektív az emlékezetünk. Pl, Aranykéz utcai robbantás (mindegy, hogy ez bűnözői leszámolás, és esetleg egy cseh személy a végrehajtó), amiben három másik ártatlan ember is meghalt a célponton kívül. A budapesti metró robbantás 1989-ben, amit egy nem muszlim magyar hajtott végre, de szerencsére senki nem sérült meg komolyabban. Még voltak robbantási kísérletek, de ebből az egyik fontos lehet. Amikor a Magyarországon keresztül Izraelbe telepölő orosz zsidók buszát érte támadás a Ferihegyi úton. Ez komoly robbantás volt. Két magyar rendőr sérült meg komolyabban, mert a hatása nem a buszt, hanem az azt kísérő rendőrautót érte inkább. Ennek a lényege inkább az, hogy az akkor még erősebben őrzött saját határokon keresztül is meg tudta szervezni az a bizonyos palesztin szervezet az akciót. És bár voltak Magyarországon palesztinok, Ők azért nem egyszerű bevándorlók, hanem itt élő, illetve itt tanuló személyek voltak. De nem is állítom, hogy közük volt a merénylethez, csak azt mondom, simán megszervezhető egy olyan ország ellen is, ahol nincsenek menekültek. Kvázi zsarolás, félelem- zavarkeltés, bosszú bármilyen kijelentés miatt (mondjuk, hogy ezek nem emberek, csak állatok), stb. Ha már félni akarunk valamitől!

 174. OKdoki

  Szóval, amennyiben egy összefüggőbb területen lakik sok-sok menekült, mondjuk húsz-harminc nyugati város(ka) szélén, akkor beillesztésük sokkal nehezebb, mivel egy gettót, illetve enklávét alkotnak. A problémák is nagyobbak. Nem furcsa ez. Ismerjük is a helyzetet. Gondoljunk csak a magyar cigányokra. Ennek ellenére jó példák is vannak (pl. a Cserdi), de ott egy elkötelezett irányítóra és munkalehetőségre mindenképpen szükség van. Tény, hogy nyugaton sem mindég mindenhol ikerül megfelelően a beilleszkedés. Bár ez nem kifejezetten vallási törésvonalat jelent. Az már csak egy utolsó közösség formáló erő a leszakadók részére. Az olaszoknak is voltak problémái az Amerikában, az íreknek is Észak-Írországban (pedig oda nem is bevándoroltak). Számtalan keresztény közösség nehezen illeszkedett be. Miközben a muzulmánok között is sokaknak sikerült a beilleszkedés. Érthető, a egymás közelében szeretnének élni a menekültek, de sem munkahely nem állna rendelkezésre szűkebb területen, sem a nyel gyors elsajátítását nem segítené, a kiszolgáltatottabb személyek nagyobb veszélybe lennének, hogy bűnözők, szélsőségesek irányítása alá kerülnek, illetve ezt nehezebben fedezné fel a saját és a befogadó közösség (no meg persze a titkosszolgálatok). Tehát, kisebb csoportokban több helyen letelepülve hatékonyabbnak tűnne az integrációjuk. Ráadásul, még annyira sem borítanák fel a szűkebb közösség egyensúlyát, ezzel is biztosítanák a fő (a befogadó) társadalmi szokások változatlanságát és ezekhez való alkalmazkodást természetes emberi viselkedését tennék hatékonyabbá. Szét kéne osztani a menekülteket. Már csak 440 millió EU-s polgárra (így a britek kilépésével), de ez is kellően alacsony terhelést jelentene egy egy régiónak a kihívások területén. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a menekültek azonnal állampolgárságot kapnának. Ezt a beilleszkedésük szintjéhez kéne kötni, Uniós irányelvek alapján, ami több éves folyamatot jelentene. Van egy pici esély, hogy normalizálódik a helyzet az otthonukban, így az sem lehetetlen, hogy egy érzékelhető részük visszatelepülne, illetve akik nem képesek megugrani a beilleszkedési szintet, azokat vissza lehet majd később telepíteni…..

 175. OKdoki

  No de mik is a tapasztalatok a menekültek beilleszkedésével kapcsolatban? Valóban, sok nyugati országban van ellentmondásos tapasztalat, ami olykor jogos olykor megalapozatlan ellenérzést szül velük szemben. Mindég, mindenhol ugyanaz a tapasztalat? Ha már nálunk annyira szeretik a gazdasági bevándorló, migráns jelző pejoratíva jelentéstartalommal való felruházását, adódik a példa, hogy megnézzük mi is a tapasztalat. Nálunk az egyik első és mindmáig erős gazdasági bevándorló közösség a kínai és a vietnami valamint az orosz, de ők jó régóta érkeznek és nem ugrásszerűen. Befogadottságuk és beilleszkedésük jó, a magyarok általában pozitívan viszonyulnak hozzájuk. Tudom felkiálthatnánk “na de a muzulmánok”! Érdekes statisztikák jelentek meg bő egy éve. Bár a statisztika csalóka lehet, de a hétköznapi tapasztalatom (tapasztalatunk?) is egybevág ezzel. Magyarországon sikerült a legjobban a bevándorlók, köztük a muzulmánok beilleszkedése. Hú, ez hogy van? Érdekes ezen kevesebbet polémiázott a magyar sajtó! Elsiklottak felette. Azért, mert számuk viszonylag alacsony, és nem ugrásszerűen érkezetek nagy számba egy kisebb régióba. Ez a megállapítás főleg a muzulmánokra igaz és nem a kínaiakra, bár ez utóbbiak száma sem haladta meg az 1%-ot (hivatalosan) egy adott időszakban a magyar lakosság számához viszonyítva. Kapcsolatuk a helyi lakossággal szükségszerűen élénk. A kínaiak esetében, anyaországukkal jó kapcsolatot ápolunk ami stabil erősen kézben tartott ország, és ezenkívül még egy ország érezheti magát felhatalmazva képviseletükre, az Tajvan, amelyikkel szintén jók a kapcsolataink és lakosságának, politikusainak mentalitása hasonló. A lényeg, van példa arra, hogy itt “nyugaton” a muzulmán lakosság jól beilleszkedettnek számít. Pedig Budapesten egyre érzékelhetőbb jelenlétük. De ilyen példát nem csak tőlünk lehetne hozni. Tény, hogy hozzánk elsősorban ritkásabb folyamban érkeztek menekültek, akik azért akarták elhagyni hazájukat mert az ottani szellemiséggel nem tudtak azonosulni viszont az európaival igen, ráadásul műveltségük is meghaladta az otthoni átlagot. Nem kevés perzsa van köztük, akik ellentétben mondjuk a szaúdiak törzsibb mentalitásával, a nyugatiasabb értékeket preferálják. És van köztük szír is. Szerencsés, mivel a szírek is egy úgymond szocialista, modernista arab diktatúrából érkeztek, ahol a vallástól elégé független világias élet volt a megszokott. Persze, ennyi menekült között mindenféle ember van. A többségük szunnita. Ez önmagában nem jelentene semmit. Mindenesetre, aki a muzulmán világot valami egységes tömbként látja, az nem lehetne messzebb az igazságtól. A síiták nem fognak együttműködni a szunnitákkal az új európai hazájuk destabilizálásában, és fordítva. Hát még a teljesen más irányzathoz tartozó bangladesiekkel, akikek ilyen szempontból amúgy sem szokott probléma lenni. Már mint olyan szempontból, hogy bangladesiek a legritkább esetben vannak a merénylők között. Nem beszélve a nemzetiségi különállástól, mint a kurd-török, stb. Persze ez az ellentét is jelent egyfajta kihívást, de az ide érkezők elsősorban ezt akarják a hátuk mögött hagyni és nyugalomban élni. Az egyéni döntéseket, antiszociális viselkedést ez nem tudja teljesen megváltoztatni, de táptalajt csak egy-egy réteg jelenthet. Mindég, minden nációban lesz néhány hibbant, aki bosszút akar állni ártatlanokon a rajta eset (vélt) sérelmek miatt. Tajvanon az elmulat hat évben legalább négy késes terrortámadás történt, mégsem rettegünk a kínaiaktól (persze érthető okból, nem eszkalálódik a helyzet, nemzetközi fogódzó nincs az hibbantaknak). Alig néhány hete, egy örült halálra szurkált egy gyereket az utcán mire az arra járok le tudták fogni. Egy másik berontott egy iskolába és ott ölt meg (talán) négy gyereket a mosdóban. Egyikben sem volt szerepe az eltérő vallásnak. Mint ahogy számtalan hasonló esetben a világban. Az azonban igaz, hogy jelenleg a szunnita szélsőségesek a világban több helyen az iszlám államon és még néhány terrorszervezeten keresztül szellemi, szervezői és néha anyagi támogatásban részesülnek terrorcselekmények elkövetéséhez.
  A mi feladatunk az, hogy a lehető legnagyobb sikerrel számoljuk fel ezeknek a szervezeteknek az európai csoportjait.
  Miért nem sikerül mindenhol legalább olyan szinten az integráció, mint Magyarországon?….

 176. János Dunai

  BELE SEM KELL NÉZNI .MIERT?MERT ALAPVETŐEN AZ EGESZ A NEMZETKÖZI UZSORAS ZSIDÓ BULI NEMZETKÖZI BUKOTTDOLLÁRMENTÖ TÖBB EVTIZEDRE TERVEZETT AKCIOJA.MONDJUK TÖBBSZÁZ MILLIO POTENCIÁLIS PÉNZFORRAST!! BEHOZATNI AZ EU NEVŰ GYARMATUKRA A HELYTARTÓSAGUK MEGBIZASAVAL DOLLARHITELEKET FELVETETVE FOLYAMATOSAN ES SZINTUGY AZ ÖSSZES EVENTE TERMELÖDÖ ÁLLAMI HASZNOT A MEGBIZOK ZSEBEBE CSURGATNI ELLÁTAS ATKEPZES OKTATAS EGYEBEK CIMEN AMIT A ZSIDÓ UZORAS HORDA CEGEI VEGEZNEK IGY MEGPROBÁLVA VISSZAALLITANI A HATALMUKAT A VILÁGBAN.A MEG NEMETÜL MAGYARUL STB.ÁLMODÓ ZSIDO JÓ HA ESZRETER MERT NEM FOGUNK VALOGATNI HA ELJON AZ IDŐ.MERT UGYE ELFOG KORUSTAGOK?NO MENTSETEK A POFÁTOK MÉG LEHET.HA ELKOTRODTOK MÉG JOBB

 177. trisel

  Csak annyit mondok: húzz innen a teljesen eszement virtigli náci üvöltözéseddel!

 178. OKdoki

  Az integráció, sehol sem egy pillanat alatt megy végbe. Ez mindenfajta befogadott népcsoportra igaz, vallástól, nemzetiségtől függetlenül. Azaz az államalkotó többséggel megegyező nemzetiségű befogadottakra kevésbé vonatkozik, gondoljunk például a határon túli magyarok áttelepülésére. Nyilván az egyik legfontosabb kapcsolódási pont a közös nyelv és annak használati szintje (iskolázottság). Ez egy angol nyelvű európai lakos újvilágba történő települése (USA, Kanada, Ausztráli, Új-Zéland, de akár Dél-Afrika) esetén rögtön széles érvényesülési, egzisztenciális lehetőséget jelent, nem érzi kötve magát egy ottani szűk közösséghez, bárhol újrakezdheti az életét, legyen az mondjuk egy nagyváros gazdagabb vagy szegényebb része egy falú a sivatag határán, bármelyik munkahely, stb. Kezdhetjük is a nagy befogadókkal, amiket fentebb felsoroltam, de hozzá lehet még venni a Dél-amerikai országokat, különösen Argentínát, Brazíliát. Ezekben az országokban is voltak időszakok, amikor a bevándorló közösségek többsége, egy adott területen, szegregálva (szegregálódva) kezdett letelepedni. Gondoljunk az USA-ban letelepülő első nagyobb csoport kínaira a nyugat benépesülése idején. Főleg a kaliforniai régióra összpontosultak a kínai bevándorlók és elsősorban kulimunkákat végeztek, a fehérek nagyfokú lenézése mellett. Előszeretettel alkalmazták Őket a nehéz és veszélyesebb építkezéseken, mint például a vasutak építése, de persze csak a legalacsonyabb rangú munkákban. Ritka kivételtől eltekintve (néhány meggazdagodott képviselőjük) kínai negyedekben éltek még sokáig. Mi van ma? Jó, marad mutatóban kínai negyed, de az ázsiaiak mára az amerikai társadalom megbecsült és mindenhol jelenlevő tagjai lettek. Igaz, a kínaiak és japánok, koreaiak nyeltek és nyeltek. Összevissza nem vagdalkoztak és szinte mindenki szorgalmasnak tartja Őket. Közösségeik is inkább a pénzkeresetről és a biztonságos, még ha mégoly rosszul (nem mind) fizetett munkáról szóltak. Mosodák, kereskedelem, bordélyok, egyebek. Persze, bűnözés volt, de először ez is maguk berkein belül, csak később lépet ki a közösség határain. Ők lettek volna az egyetlenek? Dehogy! Ugyanez mondható el az olaszokról, de akár az írekről is vagy az oroszokról, akik kellően nagy csoportokban érkezetek, hogy ezt a nem irányított sémát kövessék……

 179. Marty McFúr

  nem szeretek gyűlölködni a neten, de most muszály:
  Te senkiházi vén fasszopó,
  a te időd lejárt, az ostoba fajtád, meg el fog fogyni. a gyűlöletedet használják a globális önző érdekek, és pont olyan rideg hatalmak használnak ki mint akik ellen hiszed hogy a harcod folyik. a te harcod a kisemberek ellen folyik. mint amilyen te és én vagyunk. a vak gyűlöletet terjeszted köztünk, lácreakciót indítva, és egész civlilizáci szenvedéssel teli hanyatlásához fog vezetni. minden esetre takarodj az internetről túl ostoba vagy hozzá

 180. OKdoki

  És mi történt akkor amikor az olaszok nagy számba érkezetek az USA-ba? Letelepültek a saját kis közösségeikben. Megtartották a bűnözést maguknak? Nem. Ők nem voltak kínaiak. Elég hamar a közösségeiken kívül is megfélemlítették a lakosságot, miközben a saját közösségükön belül zsarolták az ott élőket. Kevesen mertek a maffia ellen vallani, hiszen nagyon erősen függtek az adott közösség működésétől. De ez lassan el kezdett megváltozni. Egyrészt az amerikai kormányzat visszaragadta az irányítást. Határozottan, erősen, de nem rasszista módon. Mivel az olaszok többsége nem volt bűnöző megítélésük is javulni kezdett, ráadásul oda költözhettek az országba ahova akartak. Újabb területeken nyíltak gyárak, ez lehetőséget biztosított arra, hogy kiszabaduljanak a bűnözők ható és látóköréből. Új életet kezdhettek akár máshol. Bár volt akinek megfordulhatott a fejében, de elsősorban nem úgy néztek rájuk, mint a bűnözőkre hanem, mint új kollégára, új szomszédra. Újra hangsúlyozom, értem az ellenszenv alapját, amely mindnyájunkat megérinthet, ha egy elve arabnak kinéző muzulmán költözik a szomszédba. Mégis kérnék minden gondolkozásra képes értelmes embert, játsszon el a következő gondolattal, ha még nem tett volna hasonlót. A legkevésbé ellenséges környezetet veszem alapul. Kivándorol Angliába egy kisebb városba letelepülve. Ott a leendő angol munkatársai kedvesen fogadják. Megdicsérik, hogy milyen elkötelezett, pedáns. Elismerik, hogy gyorsan tanul. Bemegy a pékhez aki elbeszélget vele, honnan jött. Megdicséri, hogy milyen jól beszéli a nyelvet, így x hónap után. Az óvodában-iskolában a gyerekeit jól fogadják, a szomszéd gyerek áthívja tanulni a lurkókat. Kirándulni mennek. Várják a feleségét a közösségi megmozdulásra, hogy süssön magyar édességeket, jótékonysági alapon. Vagy teszem azt, a férjet elhívják a helyi önkéntes tűzoltó versenyre. És ekkor felszáll a buszra, ahol egy paraszt szidja a magyarokat, hogy takarodjanak haza. Mi lenne akkor? Semmi! Nem sok embert zaklatna ez fel. Azt mondanák, hogy egy helyi hibbant. Persze könnyű dolga lenen egy magyarnak, nincs ráírva, hogy magyar. De ha rá is lenne írva, egy ilyen inzultusnak csak pillanatnyi hatása lenne. Mi lenne viszont akkor, ha az először megszerzett munkáját évek múlva elvesztené? A munkatársai mindig is lenézték, és ezt érzékeltették vele. Kisé gyanakodva méregették mindenhol. Nem ige tudott beszélgetni senkivel. Ilyen helyzetben már mindent személyed elleni támadásnak látsz. Azt is ha valaki elfelejt köszönni. Ez a tanmese egy mondatban is összefoglalható. A közösség része vagy vagy nem? Ha a közösség része vagy nem akarod bántani a közösséget. Akárki jön oda hozzád, hogy a nemzetiségedre vagy a vallásodra hivatkozva, azt kérje, hogy bántsad a környezeted. Ha félsz egy csoportól akkor a közösség védelméért fogsz folyamodni. Persze, ez elsősorban a rendőrséget jelenti, és itt bejön az a képbe, hogy mennyire bízol a rendőrségben, de akkor is valamilyen módon menekülni akarsz a rád telepedő csoporttól. Legyen az maffia vagy szélsőséges hitszónok, aktivista. Fontos, hogy legyen kihez fordulnod egy támogató és védelmező közösségben…

 181. Balogh Balázs

  a Rózsadombra nem költöznek menekült arabok, ezért nekem és a többi olvasónak nem kell belegondolnunk 🙂

 182. OKdoki

  Szerintem, kezdd az elejéről! 🙂

 183. OKdoki

  Átjár az érzés, hogy folytatnom kell a témát, már csak azért is, mert jelenleg napi szinten foglalkoztatja az embereket, a frissebbnél frissebb eseményeivel. Nem utolsó sorban pedig azért, hogy írásban beszéljem ki magamból az engem is foglalkoztató gondolatokat. Ez egyfajta összegzése azoknak, sőt még inkább egy nyilvános “napló”, hiszen így van értelme.
  A legutóbbi öt németországi támadásból hármat egyértelműen a jelenlegi bevándorlók közül követett el egy-egy személy. Egyet, egy kettős állampolgár, aki már ott született és egy német is agyonlőtt egy orvost, mielőtt magával végzett. Ilyenkor mindnyájunkban felmerül “ez velem is megtörténhetne”, és ez így természetes. Nyilván a német támadó esete kevésbé érint meg minket, ha csak nem vagyunk orvosok, de ez is nagyon csekély valószínűséggel bírna. A többinél két esetben egyértelmű volt az iszlám terroristák gondolati hatása, a tevőleges viszont elégé kétséges. Az iszlám terrorizmus egyre inkább egy brand, a devianciával küzdő főleg muszlim egyének számára. Közben Japánban is és Franciaországban is történt egy-egy támadás. Az előbbi is érdekes! Tökéletesen beleillik a deviáns, “magányos farkas” képébe, ami a titkosszolgálatokat leginkább kihívás elé állítja. Csakhogy, egy japán volt az elkövető, akit bár inspirálhattak a mostanában bekövetkező események, sem nem volt köthető hozzájuk (vallásilag, stb.), sem nem érinti meg a világot, mert a legtöbb ember szemében egy alig ismert kisebbséget ért támadás, nevezetesen, sérült embereket. “Hát, az meg nem vagyok, így engem nem is érinthet ez a csúnya esemény.”, mondhatnánk, és egyébként érzelmi kötődés szempontjából igazunk is lenne. A francia keresztény templomban elkövetett támadás, azonban tökéletesen beleillik a mostanában elhatalmasodó érzésre, amely a vallások közötti háborút vizionál, és a kevésbé mértékadó gondolkodók, politikusok vezérfonala is lett. Ha valaki értelmét látná, a vallási háborúról értekezni, ám tegye, de én nem fogok. Bőven elég annyi, akinek a fejében vallási háború él, és úgy cselekszik, az vallási háborút folytat, akinek meg nincs ilyen kép a fejében az nem. Igen, az iszlám oldalán ma többen fogékonyak erre, de itt nálunk a keresztényeknél is megvan a táptalaj. Hozzá kell tenni, hogy én érzékelek egy erős frusztráltságot a muzulmán országokban, nyilván a történelmi útkeresés buktatói és a megszokott társadalmi teljesítmény értékelési sémák miatt, amelyekben többük is rosszul szerepelne. Nagyon elterjedtnek tűnik (legalább is innen), hogy a felelősöket, csak önmagukon kívül keressék. De meg kell jegyeznem, hogy ez nálunk sem ismeretlen, sőt felerősödött az utóbbi években. Trianon emléknap, stb.
  Apropó, ezt nem tudom kihagyni: “Két (buddhista) szerzetes zarándokúton vesz részt, amikor az egyik városban egy hatalmas pocsolya egyik oldalán egy csinos nőt vesznek észre aki, láthatóan a ruháját féltve, nem tud átkelni az átellenes oldalra. Ezek a szerzetesek nem érinthetnek nőt. Mégis az egyikük odalép és az ölébe veszi, majd átviszi a pocsolyán és lerakja a túloldalon. Megérkeznek esti szállásukra, alig beszélnek. Nyugovóra térnek, majd az éjszaka közepén a másik felrázza az egyiket. Miért vetted a nőt az öledbe, hiszen a szerzetesrendünk ezt tiltja? Ja, te még mindég azt a nőt cipeled!”
  De térjünk vissza a terrorizmushoz! Szóval a bevándorlók között lehetnek terrorra hajlamos emberek. Természetesen. Eddig sem gondolta ezt másképp semmilyen értelmes ember. Európa mindenképpen nyakába veszi ezt a terhet. Bár nem lehet megjósolni, mekkora áldozatot jelent, csökkenteni elengedhetetlen és lehetséges is. De mennyire? Ez bizony jó kérdés, és lehet, hogy az egyik fontos kulcsa. Kezdjük a számunkra legfontosabb kérdéssel. Ha bármilyen politikai irányzat elkötelezett a menekültek erős szelektálásának irányában és a lehető legtöbbet elutasítja, az csökkenti a terrorizmus veszélyét? Igen. Rövid távon mindenképp és hosszú távon is valószínűbb a csökkentő hatás, ha ugyanazokat a körülményeket feltételezzük egy adott országban, társadalomban, mondjuk ötven éven keresztül. De ugyanazok lesznek a körülmények ötven éven keresztül? Bizony, ez is jó kérdés! Majdnem mindnyájan szeretjük az állandóságot, csak nem gondolunk bele, hogy az mit is jelenten. Szerintem most kezdjük el kibontani!
  Miért van az, hogy a hatvanas évek első generációs muszlim bevándorlói nem követtek el terroristának minősített támadásokat?
  Sőt, kezdjük még előrébb! Miért engedett be ilyen bevándorlókat ez a laza erkölcsű, szeleburdi, liberális, eltévedt, saját vesztébe rohanó nyugat? Minden országnak megvolt a maga indoka, de a ma nagy iszlám közösségekkel rendelkező országok, mint Franciaország, Anglia elsősorban volt gyarmatairól engedett be állampolgárságot nyert személyeket, ugyanis ez volt az utolsó kedvezmény amit mindképpen meg kellet adniuk, hogy megmaradjanak egy közösség. Igen, volt munkaerő igény is, de ez sem a franciáknál, sem az angoloknál nem jelentkezett annyira erősen, mint a németeknél, illetve a skandinávoknál esetleg egyik másik helyen. A németek nem gondoltak a családtervezésre? Érdemes elgondolkodni azon, hogy a Franciáknál a mai és az akkori értelemben is konzervatív de Gaulle volt az államfő. A németeknél, meg Adenauer és Ludwig Erhard volt a kancellár, akik a CDU színeiben indultak. A nagy problémájuk minimum három részből állt össze. Nagy emberveszteség a háborúban, rohamléptekkel meginduló gazdaság, az USA, Kanada, Ausztráli, és még néhány ország erős munkaerő elszívó hatása. Másrészt, leereszkedett a Berlini Fal. A szakmunkások, mérnökök egy tetemes része már elment. Mi legyen? Nálunk mi legyen, hogy elment alig 5% magyar az elmúlt években. Mit tudunk tenni?
  De térjünk vissza az elejére! Az első generáció hálás volt, ráadású többnyire születő munkahelyekre hívták Őket. Elfelejtették a hálát? Néhányuk tán igen, de sokan maguk tesznek feljelentést a Szíriába utazni szándékozó gyerekük ellen. Nyilván a hétköznapi tapasztalatai is sokat változtattak rajtuk. Kár lenne azt feltétezni, hogy a nyugati országok lakóinak (meghatározó) többsége befogadó. épp úgy gyanakvó, előítéletes, otromba, zárkózott, stb. Persze, lehetnek kivételek. A hivatalos politikát értelmes egyetértésben művelték a politikusok, de ezért is hosszan kellett dolgozni. Miért bolondultak meg a következő generációk? Sok oka van ennek, az imént elkezdett fejtegetésen felül. A legkülönösebb az, hogy eddig figyelmen kívül hagytuk azt, hogy nem a nyugati országok társadalmi szokásai változtak nagyot, hanem a technológia. Beléptünk az “információs társadalomba”. Ez a kilencvenes években kezdődött és ez sok mindenre hatással van a világban. Rögtön meg is jegyzem, mielőtt valaki erről és ennek visszafordítási lehetőségeiről akar polemizálni, ezt egy evolúciós ugrásnak látom az emberi faj számára, ami sok problémát, de sok megoldást is jelent (akár az atomkorszak), csak megfelelően kell hozzá alkalmazkodni és élni vele. Enélkül úgy sem tudunk belépni a hosszan életképes intelligens civilizációk közé az univerzumban. Persze, lehet, hogy ez is egy gyors véghez vezet, de legalább megvillantja a lehetőséget. Folytatom!

 184. OKdoki

  Szóval, szakértők véleménye, hogy a világháló és a közösségi oldalak kedveznek a deviáns viselkedésű embereknek egy “ernyő” csoportosulás alatt átvenni egy ön és közpusztító viselkedési mintát, ezzel átélni az ego, a közösség, stb. érzését. Mivel megfogalmazni sem tudom jól, szakértője sem vagyok a témának, lépjünk is tovább. Tény, hogy a technológia kínál megoldásokat is. Ezek rendre megfelelő újragondolását kívánják a személyes tér, magánélet, szabadság kérdéskörének, de még ha még oly nehéz kérdések is, lehet ezeket jól, humánusan, az egyének szabadságának fontosságához méltón kezelni, megfelelő biztosítékokkal a rendszerben. Azonban ezektől a modern eszközöktől sem várhatjuk el a tökéletes biztonságot.
  Meglepő, de most értem a mondandóm lényegéhez. Kezdjük újra, bejöttek ezek az emberek és mit lehet velük csinálni? Például, az afgán menekült baltás támadó a német vonaton Magyarországon lett regisztrálva. Ha itt maradt volna, akkor nem támad ártatlanokra? Á, sajnos ez valószínűtlen. Azonban, ez nem a kérdés kezelése. A válasz lehetőségeinkre kéne koncentrálni. Ebben a konkrét esetben számított volna, ha mérlegelve a körülményeket, Őt kiutasíthatónak bélyegzik és eszerint járnak el. És a sok-sok egyéb eset? Nagyon sokan itt élnek már régóta, illetve itt születtek az elkövetők közül. Hova utasítson ki az EU helyi állampolgárokat? Vegye fel a kapcsolatot szülei őshazájával? Mondjuk a franciák próbálják Algériába áttelepíteni a muzulmánok meghatározó, vagy legalább a nem megfelelően beilleszkedett részét? Mi az esélye annak, hogy ez menne? Szerintem, aligha tetszene ez Algériának, hogy mondjuk 2 millió embert francia állampolgárt oda akarnak telepíteni. Ha menne is, ezért kérnének valamit. Egy várost, mondjuk 20 milliárd Euróból. Érdemes ezt a számot is ízlelgetni, de ez csak az egyik összetevő. Hogyan határoznák meg, hogy ki nem illeszkedett be? Jó, vannak akik egyértelműen kilógnak, de még a támadok között is volt olyan aki kevéssé tűnt vallási fanatikusnak korábban. Hogy mást ne mondjak a nizzai ámokfutónak, még vállalkozása is volt Franciaországban. Mi lenne akkor, ha a család beilleszkedettnek tűnik, de van egy gyerekük aki ifjonti hévvel és valami frusztráció rossz kezelése okán később magányos támadó lesz? Tehát akik maradnak, azok nem nevelhetnek ki “magányos farkas” típusú támadókat? Jó, feltételezzük, hogy létezik olyan kormányozni hajlandó erő, aki így is a teljes kitelepítés mellett dönt. Tisztán csak elméleti alapon. Tudja valaki, hogy ez mennyi ideig tartana? Én sejtem. A Portugálok 1974 nyarán adták fel teljesen Angolát július elejétől november elejéig tartották fenn a légihidat, majd 400 000 menekülő portugál állampolgár számára. Ehhez is az kellett, hogy szinte semmit nem vihettek magukkal. Csak néhány bőrönd. Nem kétséges, hogy néhány millió ember kitelepítése évekig tartana. Addig is fokozná az ellenállást, radikalizáná a többieket, szétszóródva Európában. Nonszensz. Tudom, vannak pártok, vezetők akik egyszerű megoldásokkal “házalnak”. Mi az? Mondja el! Nem nagyon látok értelmesebbet, mint a beilleszkedésbe fektetett energia. Bármily nagy feladatnak tűnik, ehhez megvan a jogi, erkölcsi támogatás, és a többi megoldás még drágább is, vagy nem is létezik, az eleve helyi muzulmán állampolgárok részére.
  Egyébként az egyszerű megoldásokat sokan sokfelől (mindenféle pártreferenciával) reklámozzák. itt van a jeladó. Jaj, ennek a francia támadónak ki lett kapcsolva napközben, amikor közlekedhet megfigyelés nélkül! Micsoda hanyagság! Bolondok ezek a francia rendőrök! Miért az autokrata államok rendőrei nem tennének ilyet? Mit számít? Ha nem követi mindenhová egy rendőr kibiztosított fegyverrel, akkor jeladó ide, jeladó oda, simán besétálhat a szomszédos templomba és belevághatja a konyhakést néhány ártatlan és készületlen, védtelen emberbe. Ez a rendőri megfigyelés persze működne, ha minden ország tartana plusz 10-20 000 rendőrt erre, de még ekkor sem lenne tökéletes a védelem. Elítélni vagy lelőni az el nem követett bűnért nem lehet. Épp most van erre példa az Egyesült Államokban. Az a fiú, el lett ítélve mert Szíriába akart utazni és a török hatóságok elkapták. Miért nem zárták börtönbe, Hát, ha valakinek nem rövid az emlékezete és egy picit utána is néz a dolgoknak, a Charlie Hebdonál merényletet elkövető Kouachi fivérek például börtönbe kerültek ezért, még sok évvel ezelőtt. Pont ezt tartják a radikalizálódásuk utolsó lépcsőfokának. Ott kerültek olyan szélsőségesek hatás alá akik konkrét segítséget adtak a merénylethez. Előtte csak forrófejű, vallásos nevelést nem kapó, intézeti gyerekek voltak, sikeresebb beilleszkedési előjelekkel. A fiatalabb fiú, kifejezetten hálás volt a francia hatóságoknak, hogy nem engedték elmenni Őket Szíriába. Na ennek a jutalma volt a az a bőrtőnév.
  Az Aarhus modell: http://www.npr.org/sections/health-shots/2016/07/15/485900076/how-a-danish-town-helped-young-muslims-turn-away-from-isis?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=npr&utm_term=nprnews&utm_content=20160715
  Bár ha valaki azt hinné, hogy most a tökéletes megoldást látom ebbe, az tévedne. Ez csak egy, de fontos eleme a probléma megoldásának.
  Ami tény, minket kevésbé fenyegetnek ezek az események, mert valamennyire a periférián vagyunk. Ha mégis fenyegetnének, azok olyan kérdésekből is fekednak, mint az előbb említett információs társadalom, a határok könnyebb átjárhatósága. Ebből következik, hogy “mi” nem tudunk komplex rendszerekben gondolkodni, miközben egy ilyen világban élünk. Úgyhogy nem “nagyszerű” politikusaink a megoldás kulcsai, hanem a szerencsénk. e a világ atól még elénk is állítja ezeket a kihívásokat. Jobb lenne együttműködni a többiekkel és a mások tapasztalatából megszerezni a tudásunkat. Segítséget is kapnánk. Nyilván, az együttműködés nem csak abból az irányból erre, hanem fordítva is kell, hogy működjön.

 185. TZ

  DUNA-TISZA CSATORNÁT!!

  http://www.origo.hu/itthon/20100902-ujra-elovettek-a-dunatisza-csatorna-tevet.html#comments

  Már háromszáz éves projekt, melyet mindenki szeretne, de senki sem vág bele. Az eddigi másfél-két év “kerítésesdijéből” lassan kitellett volna!

  Magyarország vízgazdálkodása teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kezd kerülni, nem pusztán a határainkon túlról érkező folyóvizek miatt (Szamos/Tisza ciánszennyezése), de még inkább a klímaváltozás, az éghajlatunk átalakulása okán!
  Miért nem épül már meg végre a Duna-Tisza csatorna? ÉRTHETETLEN!!! Pedig mennyi hasznos következménnyel járhatna!
  – hajózási útvonal;
  – víztartalék (nyáron);
  – kapacitástartalék (árvízkor/belvízkor);
  – mezőgazdaság (földek egyenletes vízellátásának biztosítása, vízigényesebb kultúrák, állattenyésztés támogatás);
  – halgazdálkodás;
  – alkalmas lehetne a Duna visszaduzzasztására (nyári aszály);
  – rekreáció, sport;
  – turizmus…

  Itt van a nyakunkon az éghajlatváltozás, egyre forróbb, egyre aszályosabb nyarakkal. A csapadék egyre hektikusabban, kiszámíthatatlanabbul fog érkezni, vagyis a földeken egyre kevésbé fog hasznosulni. (Még egy érdekesség, amit ajánlott lenne aktualizálni, felkarolni: http://www.origo.hu/kornyezet/20130528-ontozes-mezogazdasag-arpad-kori-csatornarendszer-halasto-legelo-ret-kozepkor.html )

  Kérem, vessék össze a Duna-Tisza csatorna hasznosságát és fontosságát a jelenlegi kihívásainkkal (menekülthelyzet, klímaváltozás, mezőgazdaság, demográfia), ebben a projektben rejlik megannyi megoldás, csak egyszerűen buták és lusták voltunk, hogy kibontsuk!
  – munkát kínál a menekülteknek;
  – Earthship Biotecture falvak (erről később) épülnek a menekülteknek;
  – munkát kínál a helyieknek;
  – bővíti a foglalkoztatási lehetőségeket a mezőgazdaság fejlesztésével;
  – csökkenti a tetemes és folyton visszatérő katasztrófaelhárítási terheket, a vis major kifizetéseket;
  – szorosabb kapcsolatot biztosít az Alföldön át;
  – segít megelőzni az “elsivatagosodás”, szikesedést;
  – tehermentesíti az államot/társadalmat a krízisforrások alól…

  Az az igazán elkeserítő az egészben, hogy mindez tényleg CSAK RAJTUNK MÚLIK, de semmi jele a szándéknak! Ez a csatorna egy igazi országos projekt lehetne, egész Európa csodájára járhatna (miközben a menekülthelyzetből ránk eső feladatot játszi könnyedséggel teljesíthetnénk). Vagyis a végelszámolásban még mi lehetnénk hálásak a menekültek áramlásáért.

  ZEMBEREK, ÉBRESZTŐ!!!

 186. gmihaly

  Nem magyar útlevél, az tévedés, csak egyáltalán hazájában kiállított érvényes útiokmány, de nem útiokmány, érvénytelen is végszükség esetén jöhetett volna, csak legyen benne fénykép lepecsételve. Hát az, bizony sokuknál igencsak nem volt.

 187. gmihaly

  Nem látod, hogy Botos Bolond Úr egy csehszlovák kém?

 188. Tatar

  150 év megmutatta, milyen is a muszlimok uralma. Köszönjük, nem kérünk belőle. Viszont remélem, a szerző befogadott már legalább egy muszlim családot és el is tarja őket.
  Mint látható, demagógiáért én sem megyek a szomszédba.

 189. PAPI

  40 évig megtapasztaltuk milyenek az oroszok és a geci vissza hozza őket csak azért hogy hatalmon maradjon!!!!Te is fogadj be egy oroszt!!!

 190. Tatar

  Hogyan hozza vissza őket? Megszegi az embergót? Nem beszélj hülyeséget!
  Ha szereted a muszlimokat, szeretnél ide is teroristákat, mecseteket, müezzineket, akkor bolnd vagy.

 191. Tatar

  terroristákat

 192. Tatar

  Kerítést az Unió köré. Géppuskatornyokat a kerítésekhez. A muszlimokat átvilágítani, az újonnan jötteket kiutasítani. A munkanélküli muszlimok ellátását felfüggeszteni, haza küldeni őket! A csónakokat visszavontatni Libiába és elkobozni, miután kiürítették. Az embercsmpészeknek életfogytiglant. Semmilyen alkalmazkodást az iszlámhoz Európában! A terroristákat disznóbőrbe varrni, úgy vonultatni végig a városok utcáin, aztán kivégezni! A halálbüntetés kizárólag az iszlám terroristákra vonatkozhatna az Unió területén. Lenne itt rend és a muszlimoknak nehezebb lenne a kontinens elfoglaása.

 193. Csaba Varga

  A lonndoi merénylők közül az egyiket már 2 évvel ezelőtt kidobták az egyik mecsetből, amikor agresszívan megzavarta az egyik istentiszteletet és az utána levő előadást. ami az angliai választásokkal kapcsolatban volt. És a mecset vezetői tanulatlannak nevezték az illetőt, akinek a vallásről semmilyen tudása nem volt.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-4571164/One-three-London-attackers-thrown-local-mosque.html

  “One of the terror suspects was thrown out of a local mosque two years ago after shouting that voting in a General Election was ‘un-Islamic’, MailOnline can disclose.

  The man had been attending the Jabir Bin Zayd mosque in Barking for some months when he aggressively interrupted a sermon in which the Imam was advising his community to vote.

  ‘He started saying that voting was un-Islamic and we shouldn’t do it,’ the mosque manager, who declined to be named, told MailOnline.

  (…)

  ‘He seemed an uneducated person. He seemed to have no knowledge of religion.’ After the outburst the suspect was banned from the mosque and has not been seen there since, he added.”

 194. paloma

  Meet okmányaikat eldobták.

 195. citrom

  Hazugság, hogy minden terrorista migráns. A terrorcselekményeket elkövetők döntő hányada Angliában, Belgiumban, Franciaországban született, ottani állampolgár. Nem migráns. De nem voltak migránsok az IRA vagy ETA tömeggyilkosságokat elkövető tagjai, nem volt migráns Timothy McVeigh vagy Breivik, és nem migráns az a szerbiai magyar sem, akit most Olaszország köröztet sorozatgyilkosság miatt. Mi, akik átéltük 1956-ot, talán megértőbbek lehetnénk azokkal szemben, akik olyan háborús környezetből menekülnek, amit a tévés beszámolókból látunk.

 196. Baracsi Zsolt

  Bőtös Botond te bolond vagy !
  Csak add oda a lányodat egy muszlim férfinak !

 197. Soltész Éva Edit

  Ez is egy demagóg duma! Lefizetett propaganda szöveg. Olvasd el a Koránt, értelmezd, és utána takarodj közéjük!

 198. Ferenc Ujhelyi

  Nem minden migráns terrorista,de minden terrorista migráns.

 199. Zsíros Bödön

  Jól hangzik

 200. Zsíros Bödön

  Lehet azzal áltatni magunkat, hogy nem az egész nép tehet róla. Sebaj, mert az uszítás népszintű náluk, sokan vannak, lehet számolni. Gondolkozzatok már, a Fidesz undorító propagandái is majd az ország harmadát maga mellé allítja, nem tucat emberekről van szó. Egyszerűen előveszitek a négyzetrácsos papírt és számoltok, a kirekesztés és egy egész nép elleni harc az, amivel ezt vissza lehet fordítani, se idő se energia, hogy szűrögessünk.

 201. gmihaly

  A bolhás vicc jut eszembe. A kutató utasítja a bolhát: ugorj bolha, a bolha ugrik. Kutatási naplóba beírja. Kitépi egyik lábát, ugorj bolha, bolha ugrik, naplóbeírás. Amikor az utolsó láb kitépése után bolha nem ugrik, beírja: bolha megsüketült. Szóval ez is ilyen következtetés. A mozgósító része olyan elvtársias stílusú, a győlöletezősdije pedig uncsi már. Mert csak az ő gyűlölködése a jó gyűlölködés, ugye?

 202. citrom

  Hát téged aztán jól megvezettek! 🙂

 203. András József Fazekas

  Az ilyen beszédnek a cél szerinti véleménybefolyásoló képessége nulla.

  Csak a gyufát lehet kihúzni vele …

 204. hammurabbi

  Mutasd már hol találod a:”Mert csak az ő gyűlölködése a jó gyűlölködés,..”?

 205. burung

  Aham, szóval a sorozatgyilkosokat egy kalap alá venni a terroristákkal, az nem hazugság. Az egy picikét sem zavar, hogy az itt született migráns- ivadékok milyen szépen beintegrálódtak, annak dacára, hogy sokkal jobb lehetőségük volt egy normális életre, mint a most beözönlő tömegnek?

 206. burung

  De szép is ilyen toleranciára, és elfogadásra buzdító cikkecskét olvasni a legocsmányabb gyűlöletkeltő firkásztól 🙂

 207. Ernő Rozgonyi

  Firkász! mit fizettek neked ehhez a baromsághoz?Vagy ingyen is ilyen ütődött vagy?

 208. citrom

  A példából csak egy volt a sorozatgyilkos. De mondhatnám azokat is – azok terroristák, vagy nem? – akik manapság Amerikában született amerikaiként gyilkolnak halomra középiskolákban, egyetemeken tanárokat, diákokat. Ha valahol a világban bármit csinál egy migráns, mindjárt megjelenik itt a médiában. De ha tovább is olvasol, minden napra jut itt is egy-egy gyilkosság minimum, nem a migránsok miatt. Ma még csak egy hazai fegyveres rablásról olvastam, de fogadjunk, hogy lesz még gyilkosság is!

 209. Astalavista

  Te aki ezt a szar és hazug cikket írtad, teljesen hülye vagy! Mász vissza a fára!

 210. Kis Zoltán István

  Ilyen dilettáns megközelítésű, “Soros bérenc” cikket ritkán lehet olvasni. Szégyellje magát a firkász hazug és megtévesztő cikke miatt. Remélem 2018 után is csak sopánkodni fog Magyarország “makronizációja” után.

 211. PAPI

  Ha nem vagy tájékozott miért írogatsz ,talán amit írtam értelmezni is tudni kéne .Felhívom figyelmedet mai is van MO meccset !!!!! Halkan súgom neked meg a geci haverod hozza pénzért a muszlimokat is minden féle ellenőrzés nélkül.tudod olvasni kéne ,Ha nem tudnád pl orosz szar metró kocsik paksi erőmű ez a felszín de nézd a kormányod tetteit a moszkvai vízum stb a többi még ami lesz Putyin ide szaladgál osztani az észt tudod s komcsi rendszeri eligazgatás hisz a geci is komcsi ívadék a haverjaival együtt .Bolond ép te vagy aki gondolkodni se tud!!!

 212. hammurabbi

  Megmutatnád ,hogy hol található az a :”csak az ő gyűlölködése a jó gyűlölködés,..”?

 213. zsíroskenyér

  Legkeményebb az Orbán-idézet! 😀 Vajon mi lenne, ha óriásplakátra nyomnátok? A sok agyhalott fideszes esetleg elgondolkozhatna azon, hogy milyen szinten nézi őket hülyének Orbán.

 214. zsíroskenyér

  És ahhoz mit szólsz, hogy Orbán Viktor több millió embert akart betelepíteni Magyarországra?

 215. Tatar

  Ezeket minden liberális portálon olvasom. És tudom, hogy van mecset. Csak van aki elhiszi, van aki nem. De nem is a liberális duma itt a téma, hanem a migrancsok és a terror. Te befogadnád, beengednéd a migrancsokat?

 216. gmihaly

  Nem idéztem, véleményeztem. A gyűlöletezősdi, mint ráfogás maga is gyűlölködés.

 217. Mária néni

  Rettegsz Orbántól nagyon?

 218. Mária néni

  Jó meglátás. De mit tegyenek, ha egyszer ezért kapják a pénzt Sorostól

 219. Mária néni

  Attól mert ott születtet, még migráns.

 220. János Dunai

  ez is tanit?kis méregkeverö szarzsákként?nem csoda hogy szar az oktatas.orban hagyod ezt??

 221. Dr. Senkiházi

  Ez a szar most tulajdonképpen miről szól? Tanuljon már meg a szerző írni, vagy kapjon egy jó szerkesztőt. Érdekelne, de nem értek belőle semmit.

 222. Jánosné Horváth

  Nem tisztem minősíteni a gólyatáborok, rendjét szokásait, erkölcsét , hallottam egy két esetről, hogy mi lett az igazság, nem tudom, ha volt is bűncselekmény, az jogi, büntetési kategória! Azt viszont furcsállom, hogy 2017. be. mi köze van az évekkel előbb, történt büntettek, vagy nem, esetleg ivászat, drogozás, és közös akarat, vagy erőszaknak, jogi úton kívül!? A politikához, politikusokhoz, választások előtt,azt szeretném hinni, hogy az égvilágon semmi! Naiv gondolat, egy nem ma született “báránytól” mert már vártam a politikai alapon született, karakter gyilkosságokat, a talonból előhúzott lejáratásokat, esetleg gyors, letartóztatásokat, ítéleteket, börtönbe csukásokat, A paletta széles, a fantázia határtalan, majd évek múlva, valamilyen “köztes megállapítással,” bizonyíték,de nem bűntett hiányában,így bár mikor elővehető!

 223. Liridavi

  Tisztelt Lattmann Úr! Legyen kedves elmagyarázni nekem, miért van még mindig létjogosultsága ennek a gólyatábornak és az elsőévesek módszeres alázásának? Mi a jó abban ha egy embert megaláznak, ne adja Isten bűncselekményt is követnek el ellene? Úgy vettem észre ez baromi nagy divat lett, mert már a szakgimikben is évek óta alázzák a kilencedikeseket, és kimondottan élvezik a végzősök a dolgot…

 224. György Magos

  Hol olvasta azt, hogy Lattmann az elsőévesek kínzását és megalázását támogatja?

 225. hammurabbi

  Orbán nem hagyja,ő teszi tönkre az oktatást balfék.

 226. György Magos

  Ahogy elnézem megszületett a Pesti Srácok méltó párja. Gratulálok a nagy eseményhez.

 227. hammurabbi

  Pont ez ,a pestiprostik ugrott be nálam is az alanti Liridavi hsz. okàn.

 228. Odiv

  Kéne még kapargatni azt a múltat, hátha az is kiderül, hogy a kis Tamás elvette egy osztálytársa tízóraiját is az isiben. Na, hát nekem az végleg betenné a kaput.

 229. Andras Racz

  Csak en nem ertem, hogy a fent leirtakbol miert kovetkezik, hogy Lattmann “falazott” volna golyatabori balheknak, raadasul tobbes szamban…?

  Falazni valakinek vagy valaminek azt jelenti, hogy aktivan torekedni az illeto szemely vagy ugy megvedesere, megpedig tisztessegtelen modszerekkel. Lattmann viszont nem tett semmi egyebet, mint elmondta a velemenyet. Nincs szo arrol, hogy hamis alibit igazolt volna az elkovetonek, vagy megkerdojelezte volna a sertett szavahihetoseget, stb.. szoval nem falazott egyaltalan.

  Summa: erdemes volna atirni kicsit a cimet.

 230. Liridavi

  És Ön hol olvasott olyat a kommentemben, hogy az Ön által említett hülyeséget írtam???

 231. Buuuksi Buksi

  Ad 1: Baromi nehezen érthető a cikk.
  Ad 2: Ez az ELTE-s gólyatáborosdi gáz, n tudok elfogadni semmilyen mentséget a relativizálásra, mentegetésre.

 232. Liridavi

  Mi a problémád?

 233. Sebestyén István

  Átteccő .

 234. Lattmann Tamás

  Két napja írtam egy alapos és kimerítő választ, amit a rendszer valamiért “spam”-nek lát, és nem engedi megjelenni. Elnézést kérek, bár nem nekem kéne. Elküldöm e-mailen, ha más nem…

 235. Lattmann Tamás

  Márminthogy e-mailen nem, és üzenetben sem tudom, merthogy a rendszer nem tud olyat. Hát, akkor reménykedjünk, hogy megjelenik valamikor. Mert ugye a tipikus spam az, ami két képernyőnyi… 😀

 236. Liridavi

  Köszönöm válaszát. Végül is nekem személy szerint ebben nincs tapasztalatom, de mint szülőt már érint a dolog. Mindenfélét olvasni, hallani a témáról, de ezekkel az információkkal még inkább elbizonytalanítják az embert. Nagyobbik fiam most kezdte el a gimnáziumot és azzal kezdték a 12.-esek, hogy berongyoltak hozzájuk a tanterembe, és sorolták a különböző megalázó követeléseiket. Ezen akadtam ki, és pont ekkor találtam rá a fenti cikkre. A többit már tudja. Valaki olyan embernek szerettem volna feltenni a kérdésemet, aki érti is, és tudja is miről van szó konkrétan. Így szólítottam meg Önt. Válaszát még egyszer nagyon köszönöm!!!

 237. Lattmann Tamás

  Jelezni kell az iskolai vezetésnek. Ha fia “cikinek” érzi – ilyen sokszor előfordul – akkor az ő tudta nélkül, azzal a szigorú kitétellel, hogy kezeljék diszkréten azt, hogy honnan szerezték az információt. Ha minimális felelősségtudat van a vezetésben, márpedig szeretnék hinni benne, akkor tudnak tenni a dolog ellen.

 238. Kitlei Ibolya

  “ha nincsenek tervek a bevándorlás támogatásra, ki fog derülni!!” – miért, az kiderült, hogy vannak ilyen tervek? Nem a VAN-t kellene inkább bizonyítani, és nem a NINCS-et?

 239. greeniusz

  Malária vagy anthract? De csak a ballibekre hat. Ezért van félelem.

 240. Mészáros Jenő

  Hogyne lennének tervek, sőt! Gőzerővel folyik a megvalósításuk.
  A Hazaárulási Kötvény akkor micsoda?
  Bevándorlók, gazdasági migránsok és családjaik letelepítése Magyarországra.

 241. sagemono

  Pedig azt hittem Debrecen normális nagyváros.
  De a nemlétező áradattól való félelem mitől van?.
  Igaz ami igaz . illegális bevándorlókat a világ egyetlen állama sem akar. Van erre törvény most is a világon mindenütt.
  Amennyiben a Soros elvekből indulunk ki, akkor meg nincs baj. AZT MONDTA A BEFOGADÁS AZ ÁLLAMOK SAJÁT HATÁSKÖRE.
  No akkor mi a faxért aggódunk?

 242. Kis Márta

  “sorolta a polgármester, kik is tehetnek arról, hogy most Érdnek is ki kell állni.” MIért is tehetneK ők róla? Mert ellent mernek mondani a kormány és csatolmányai uszító politizálásának?

 243. istvanka

  Ezeknek a fideSS nulláknak,magyarország a világ elit közepe!Annyira tolják a gyűlőlet kampányt,hogy abból mariana árkot ástak az ország megosztására!

 244. Van Der Gullen Félix

  Magyarországon három hét alatt három nőt ölt meg a férje, barátja, volt barátja. Magyar nőket magyar férfiak. Na jó, az egyik vajdasági magyar volt. Kiktől is kell félni. ? És ez miért is nem téma sem a Parlamentben sem máshol. ?

 245. Marcus Iunius Brutus

  Az álságos és képmutató “sorosozás” közepette tisztázni kellene végre, hogy az egyszerűsítve honosított EGYMILLIÓ “új magyar állampolgár” KÖZÜL hány ünnepeltet (szavazatszedési bevándorlót) illesztett be a közigazgatás a schengeni határon túlról a múlt nyolc év alatt magyarországi lakcímmel? Milyenek a megélhetési esélyeik, támogatási és LAKHATÁSI körülményeik Pest megyében, ezen belül a rapid népességgyarapodást mutató Érden, ami az egyik legfőbb bevándorlási terület.
  Hogyan is áll Érd a román szegregátumokban kialakult problémák megoldásával, kezelésével?

  Az egymilliomodik: https://24.hu/belfold/2017/11/09/megvan-az-egymilliomodik-uj-magyar-allampolgar/
  Az egyszerűsített honosítás öt esztendejéről szóló KSH adatok: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ujmagyarallampolgarok.pdf

 246. acsipak

  Frekvenciát szerezni + fenntartani egy rádiós csapatot + infrastruktúrát jelentősen tőkeigényesebb, mint online publikálni. Gondolom én.

 247. Sebaj, Tóbiás!

  Online rádióval is lehet indulni. Nem tudom milyen költsége van.

 248. acsipak

  OK, azzal a frekcenciát meg a vele járó bürokratikus akadályokat megkerülted, de ettől még egy napi műsorhoz kell egy csapat, aki főállásban dolgozik és szállítja az anyagokat.
  Ha meg csak az kell, hogy ne csak írott anyag legyen online, az kb. már most is létezik, egy sor online hírforrás pakol fel videókat. Csak hát hetente összerakni egy 10 perces videót meg mondjuk heti 7, napi 10-12 órában folyamatos adás az más mennyiségű meg természetű munkát igényel, pl. rögtön kezdésnek sokkal több főállású embert.

 249. villain

  jo hir: tilos radio, badogdob minden kedden, rendszeresen van atlatszos adas.
  https://tilos.hu/show/badogdob

 250. Sebaj, Tóbiás!

  Na ennek a linknek ott a lap tetején lenne helye!

 251. Sebaj, Tóbiás!

  Nem értek hozzá, nyilván ez látszik is, olyan vagyok mint amikor az informatikusra azt mondják, hogy ez nem munka, egész nap csak a gombokat nyomogatja… de valahol el kell indulni, ha már a propaganda lerabolta az ország hangos és print médiáját.

  Ez a site is elindult a “semmiből” és a benne dolgozók kitartása mutatja, hogy el lehet jutni valameddig. Nyilván, ha a Fidesz újra megnyeri a választásokat, akkor akár be is lehet csukni, de a választásokig van még remény, és jöhet egy normális média finanszírozás is, ahol nemcsak Andy Vajnák, és Mészáros Lőrinceknek van lehetősége.

 252. Mihaly Szucs

  Aki megvalasztotta ,igya meg a vizet !

 253. János Mayer

  Bácskai Hírlap nincs is

 254. böbe

  Ha ez kell a bajaiaknak,meg is érdemlik.Igyák a szar vizet,amit a szar vezetés produkált nekik.A következő választáson is szavazzanak rájuk,hogy más is szar legyen.

 255. Szávuj Miklós

  Becker András, a cikk megírása előtt megnézhette volna, hogy melyek a tények média ügyben. Nem a Sugoparti Hírek az egyetlen független (???) médium. A Bajai Hírhatár volt az első független médium és az ivóvíz problémáját is elég korán és sokszor kivesézte, a honlapon és/vagy Facebook oldalán. Csak a hiteles tájékoztatás kedvéért, igaz én nem járok testületi ülésekre, amikor megtettem és publikáltam, rájöttem, hogy az olvasottság és érdeklődés a téma iránt annyira csekély számú, hogy értelmetlen. Azt hiszem, az Index sem jár testületi ülésekre! Ez csak zárójeles megjegyzés volt, de a lényeg, hogy jómagam arra törekszem, hogy tájékoztassak és lehetőség szerint tényszerűen. Az olvasóim ezt várják, ezért követik. És nem kellett ezért évekig hirdetnem az oldalt (egyszer sem), kemény munka volt felépíteni a jelenlegi olvasó tábort. És még egy utolsó, arról, akkor és azt írok, amit csak akarok és amire az olvasóim leginkább igényt tartanak, illetve a fontos, érdekes, netán életbevágó hírek közlése a célom. Egyébként a többi leírt dolgokkal egyetértek!

 256. anonymand

  2-3 napig ebből is meg lehet élni.
  Gondolom.

Hozzászólás írása

A hozzászólás beküldéséhez bejelentkezés szükséges.